Ymere toetst duurzame ambities en vergelijkt resultaten met GPR-benchmark

timer4 min
Ymere toetst duurzame ambities en vergelijkt resultaten met GPR-benchmark

Woningcorporaties staan voor een grote uitdaging: in 2050 moet de woningvoorraad volledig CO2-neutraal zijn. Woningstichting Ymere is al meer dan vijf jaar actief om inzicht te krijgen in de mate van integrale duurzaamheid van haar woningvoorraad én om haar projecten te verduurzamen. De corporatie stelde doelen en maakte daarbij gebruik van de GPR-methodiek. Stichting W/E adviseurs analyseerde de projectgegevens en gaf aan waar verbeterpotentie zit.

De resultaten lieten zien dat Ymere voor zowel nieuwbouw als renovatie een hogere GPR-score heeft dan het gemiddelde van de nationale GPR-benchmark. Voor een goed begrip en duiding van de resultaten vergeleek Ymere ook de resultaten van de woningvoorraad met de GPR-benchmark integrale duurzaamheid.

Integrale benadering duurzaamheid

Ymere is volop bezig met het verduurzamen van haar woningvoorraad en doet dat met een integrale benadering. Ze besteedt niet alleen aandacht aan energie, maar ook aan thema’s als milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Daarom liet Ymere de afgelopen jaren al veel projecten doorrekenen met de GPR-methodiek.

Ze omschrijft de verduurzamingsambitie als volgt: ‘De duurzame stad vraagt om woningen die veilig, duurzaam en van voldoende kwaliteit zijn. Het meest duurzame dat we kunnen doen, is goed zorgen voor (en hergebruiken van) wat we al hebben. We verduurzamen meer woningen en we verhogen de investeringen in ons bestaand bezit, zodat wij echt bijdragen aan een samenleving die in 2050 volledig CO2-neutraal, circulair en klimaatbestendig is.” (Samen thuis strategie 2022+, Ymere). Deze ambitie is concreet en meetbaar gemaakt in het Programma van Eisen (PvE).

Ymere toetst duurzame ambities en vergelijkt resultaten met GPR-benchmark

Het project 'De Goudvink' liet Ymere bouwen met behulp van de GPR-methodiek. 

Rijkdom aan data

Om duurzaamheid concreet en meetbaar te maken, startte Ymere in 2016 met het opstellen van GPR Gebouw-berekeningen van haar renovatie-, en nieuwbouwprojecten. Het consequent laten uitvoeren van GPR-berekeningen maakt dat Ymere nu veel data en daarmee informatie heeft over de duurzame kwaliteit van haar renovatie-, en nieuwbouwprojecten. De berekeningen geven inzicht in de integrale duurzaamheid van een gebouw, aan de hand van vijf subthema’s: energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde.

Voor de analyse werden de GPR-berekeningen van 26 nieuwbouw- en 14 renovatieprojecten gebruikt. Hiermee werden de gestelde doelen getoetst, zoals eerder vastgesteld in het PvE, die vervolgens werden vergeleken met de GPR-benchmark integrale duurzaamheid. Het gevolg? Inzicht in hoe de scores van Ymere zich verhouden tot het gemiddelde.

Analyse GPR-benchmark integrale duurzaamheid

In de analyse vergeleek W/E adviseurs de uitkomsten bij Ymere met een grote dataset: de GPR-benchmark. De resultaten bevestigen dat Ymere al belangrijke stappen heeft gezet om haar voorraad te verduurzamen: de gemiddelde GPR-resultaten voor nieuwbouw én renovatie liggen hoger dan de Nederlandse GPR-benchmark. De GPR-benchmark integrale duurzaamheid voor woningen bestaat inmiddels uit ongeveer 750 renovatie- en 500 nieuwbouwprojecten en geeft een overzicht van de duurzame kwaliteit van recent uitgevoerde projecten in Nederland. 

Ymere toetst duurzame ambities en vergelijkt resultaten met GPR-benchmark

De GPR-benchmark is afgeleid uit een omvangrijke dataset van GPR (deel)scores. De grafieken tonen de gemiddelden uit de 5 deelscores (energie, milieukwaliteit, gezondheid, gebruiks- en toekomstwaarde) van bestaande en nieuwbouw.

Reflectie en optimalisatie

Met behulp van de GPR-scores was reflectie over gestelde ambities en doelen uit het PvE mogelijk. De resultaten van de GPR-scores gaven op een eenvoudige manier weer hoe specifieke thema’s uit het PvE van Ymere scoorden. Hierdoor kreeg Ymere inzicht in hoeverre zij voldoet aan haar gestelde ambities en doelen, evenals inzicht in de mate van duurzaamheid van haar renovatie- en nieuwbouwprojecten in vergelijking met de GPR-benchmark.

Peter Maulus, kwaliteitsmanager bij Ymere: “Het uitvoeren van de GPR-analyse geeft ons goed inzicht in hoe onze projecten scoren op duurzaamheid in verhouding tot de benchmark. De GPR 4.4 helpt ons daarnaast om toekomstige duurzame ambities te stellen.” Heleen Geerts, adviseur duurzaam bouwen bij Stichting W/E adviseurs, vult aan: “Deze analyse helpt Ymere om hun ‘blinde vlek’ te verkleinen en concrete stappen te zetten om de duurzame kwaliteit van haar projecten nog verder te verbeteren.” Ze tipt het gebruikmaken van kwaliteitsborging: “Dit zorgt ervoor dat je bijdraagt aan de kwaliteit van de invoer en aan het behalen van de gestelde ambities.”

MPG en Paris Proof

Om de duurzaamheid van projecten te verhogen en om ervoor te zorgen dat Ymere haar duurzaamheidsambities (blijft) halen, zijn optimalisaties in beeld gebracht. Tevens zijn mogelijkheden besproken voor het implementeren van actuele ontwikkelingen, zoals BENG, MPG < 0,5, Paris Proof, circulair bouwen, circulaire materialen, hergebruikspotentie en adaptief vermogen. Al deze onderwerpen maak je inzichtelijk met GPR 4.4. 

Ymere toetst duurzame ambities en vergelijkt resultaten met GPR-benchmark

De 5 circulaire strategieën van W/E adviseurs, om circulariteit in projecten te optimaliseren.

De reflectie op de gestelde doelen uit het PvE laat Ymere inzicht krijgen in de mate van duurzaamheid. Ook weet ze nu hoe de woningvoorraad zich verhoudt tot het nationale gemiddelde. Dat betekent dat de corporatie pragmatisch en doelgericht verder kan verduurzamen en stappen uit kan stippelen om in 2050 volledig duurzaam en CO2-neutraal te zijn.

Wil je meer informatie over het duurzaam in kaart laten brengen van portfolio’s en het vergelijken met de brede duurzaamheid GPR-benchmark? Neem dan contact op met Heleen Geerts of Elianne Niyongabo-Paulussen, adviseurs duurzaam bouwen bij Stichting W/E adviseurs. 

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c41 c54 c243 c265
De toekomst van energiebeheer: de smart power plant

De toekomst van energiebeheer: de smart power ...

Een smart power plant is de sleutel voor een groene toekomst van je bedrijf. Deze innovatieve systemen openen de deur naar kostenbesparing, duurzaamheid én ...

Lees verder

c21 c40 c225 c243 c265 c278
Innovatief isoleren: biobased én natuurinclusief

Innovatief isoleren: biobased én natuurinclusief

Met koude dagen in aankomst is het voor iedereen duidelijk: zorg voor een warme jas. Dat geldt zeker ook voor onze woningen met de Trias Energetica in het achterhoofd. ...

Lees verder

c21 c41 c184 c225 c243
22 miljoen voor Groningse warmtetransitie

22 miljoen voor Groningse warmtetransitie

Het Nationaal Groeifonds stelt 22 miljoen euro beschikbaar voor de Groningse warmtetransitie. Met het fonds worden 5000 huizen en gebouwen in de noordelijke wijken ...

Lees verder

c21 c26 c148 c185 c243
Integrale verduurzaming voor Langeveld Building

Integrale verduurzaming voor Langeveld Building

Een energiezuinig onderwijsgebouw dat tegelijk klimaatadaptief, circulair en groen is. Die uitvraag stelde de Erasmus Universiteit Rotterdam voor het nieuwste gebouw ...

Lees verder

c21 c41 c184 c225 c243 c283
Aardgasvrij dankzij programmatische aanpak ‘Plan Arthur’

Aardgasvrij dankzij programmatische aanpak ‘Plan ...

De klok tikt door om de vastgoedvoorraad aardgasvrij te maken. Om grote stappen te zetten naar duurzame wijken, zonder gebruik van fossiele brandstoffen en uitstoot ...

Lees verder

c21 c184 c225 c243 c265
Kennisoverdracht essentieel voor opschaling warmtepompen

Kennisoverdracht essentieel voor opschaling ...

Vanaf 2026 is het noodzakelijk, als je cv-ketel het begeeft, om een duurzamer alternatief aan te schaffen. De aanschaf van een warmtepomp komt dan in beeld. Kennen ...

Lees verder

c21 c26 c40 c237 c243
Verduurzamen van 10 logistieke gebouwen: ‘Die uitdaging gaan we aan!’

Verduurzamen van 10 logistieke gebouwen: ‘Die ...

Een verduurzamingspilot van 10 logistieke gebouwen voor Dream laat de ambities zien van de dochteronderneming van de in Toronto gevestigde Dream Industrial REIT. ...

Lees verder

c21 c41 c185 c225 c243
CFP Innovatiedag: Van cv-inductie tot ontwikkelingstraject in Nepal

CFP Innovatiedag: Van cv-inductie tot ontwikkelingstraject ...

Ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen vliegen om ons heen. Energietransitie, circulariteit, biodiversiteit: om ze allemaal in te vullen mag één element ...

Lees verder

c21 c120 c225 c243
Soorten Management Plan voor natuurinclusief isoleren

Soorten Management Plan voor natuurinclusief ...

Over minder dan een maand staat het symposium ‘Innovatief Isoleren’ op de rol, op 28 november in Oss. Je leert alles over biobased en circulaire innovaties ...

Lees verder

c21 c26 c243
Gasloze WijCK in Pijnacker met WKO

Gasloze WijCK in Pijnacker met WKO

Het startschot klonk van de bouw van gebiedsontwikkeling WijCK in Pijnacker. Woningcorporatie De Goede Woning tekende een overeenkomst voor de koop van 36 sociale ...

Lees verder

c21 c26 c125 c243
CO2-neutraal Ikazia Ziekenhuis dankzij zonne-energiesysteem distributiecentrum

CO2-neutraal Ikazia Ziekenhuis dankzij zonne-energiesysteem ...

Vanaf november voorziet het distributiecentrum Panattoni Park Heerlen de lokale huurder JD Sport en externe organisatie Ikazia Ziekenhuis te Rotterdam van groene ...

Lees verder

c21 c225 c243
Convenant Toekomstbestendige Woningbouw groeit

Convenant Toekomstbestendige Woningbouw groeit

Het convenant Toekomstbestendige Woningbouw groeit met samenwerkingspartners. BAM Wonen ondertekent het convenant, dat overheden en marktpartijen uit de provincies ...

Lees verder

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up