Duurzaamheid, waar moet je beginnen?

timer4 min
Duurzaamheid, waar moet je beginnen?

Het woord duurzaamheid is inmiddels een containerbegrip geworden. Allerlei verschillende milieufacetten zoals CO2-uitstoot, stikstofoxides en milieuvervuiling vallen hieronder, maar soms gaat het ook over in onderdelen van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Door de veelheid van onderdelen zien veel mensen door de bomen het bos niet meer.

Tekst: Hans Verkleij, productmanager bij Calduran

Met het bos bedoel ik de richting die we met zijn allen op moeten. De eigenschap van een duurzaam bos is echter dat er veel verschillende bomen in staan en dat we daar ook rekening mee moeten houden bij het bepalen van onze richting. Dit geldt ook voor duurzaamheid in de bouw. Bij Calduran proberen we onze richting duidelijker te krijgen door duurzaamheid in drie groepen onder te verdelen en hiermee aan de slag te gaan. Deze groepen zijn: leefomgeving, klimaat en circulariteit, waarbij de laatste twee onderdelen de eerste moeten versterken en gericht zijn op de toekomst.

Leefomgeving

Met leefomgeving bedoelen we de omgeving waar we wonen of werken, alsook de natuur om ons heen. Dit betekent dat we met de winning van onze grondstoffen rekening houden met de dieren en planten in het wingebied. Door stiltegebieden te ontzien en de zandwinning in beperkt gebied te laten plaatsvinden, krijgen zeldzame diersoorten de rust die ze nodig hebben.

Biodiversiteit neemt een grote plaats in de leefomgeving. Door de komst van de mens zijn al veel diersoorten uitgestorven. We moeten zuinig zijn op alle soorten die er nog zijn, mede omdat het belang van een grote variatie in soorten volgens veel wetenschappers nog wordt onderschat. Zo koesteren we de oeverzwaluwen in onze zandwallen met fijne plekken om te broeden.

Klimaat

Het klimaat is een van de aandachtsgebieden, omdat we niet willen dat de poolkappen wegsmelten, de zeespiegel enorm gaat stijgen en daardoor ook het gehele klimaat gaat wijzigen. Belangrijk daarbij is dat we het gebruik van fossiele energie zoveel mogelijk beperken. Dit doen wij bij Calduran door het inzetten van elektrische zandwinningsinstallaties, het gebruik van elektrische heftrucks en door efficiënt gebruik van onze verhardingsketels.

De verhardingsketels staan via een ingenieus sturingssysteem met elkaar in verbinding zodat de stoom dat vrijkomt uit de autoclaven die gereed zijn wordt overgebracht naar autoclaven die nog op druk moeten komen. Hiermee is het energiegebruik al tot een vrij laag niveau teruggebracht. Hier blijft het niet bij. We gaan door met onderzoek naar de toepassing van niet-fossiele brandstoffen zoals biogas en waterstof.

Duurzaamheid, waar moet je beginnen?

Circulariteit

Om onze planeet gezond te houden en hem niet uit te putten, moeten we zuinig zijn op grondstoffen. Hierbij is het belangrijk dat we vooral zuinig zijn op schaarse grondstoffen en geen grondstoffen storten of verbranden die we nog kunnen inzetten voor nieuwe producten. Voor onze Caldubo® elementen gebruiken we puin afkomstig van de sloop van gebouwen. Hiermee zijn we nog in een vroeg stadium, maar het eerste pilotproject staat gepland.

Aannemer HuneBouw uit Hoogeveen heeft hiermee de primeur. Zie ook de eerdere publicatie hierover bij Duurzaam Gebouwd. Om dit verder van de grond te krijgen, moeten we in de bouw nog verbeteringen doorzetten die te maken hebben met Urban Mining, het selectief slopen van gebouwen en het zoveel mogelijk scheiden van de verschillende grondstoffen die daarbij vrijkomen.

Inzichten door berekening

Om een goede weging te maken in enerzijds de benodigde kosten en anderzijds de milieuopbrengsten geeft een rekenmethodiek goede inzichten. Dit begint met een goede levenscyclusanalyse (LCA). Op basis van de verschillende grondstoffen en energie die wordt gebruikt, wordt met een rekenmodel het product beoordeeld op verschillende milieufacetten. De resultaten worden in de Nationale Milieudata Base (NMD) gezet zodat hiermee een berekening van een gebouw kan worden gemaakt.

Duurzaamheid, waar moet je beginnen?

Dit is vooral voor ontwikkelende partijen handig als onderbouwing om te laten zien of het te ontwikkelen gebouw ook duurzaam is. Het mooie van dit rekenmodel is dat alle milieufacetten omgezet kunnen worden naar een milieukostenindicator (MKI). Dit is één getal uitgedrukt in Euro/m2. Nibe heeft hiermee van de verschillende wandsystemen in de markt een vergelijking gemaakt.

We mogen niet vergeten dat het naast duurzaamheid ook belangrijk is dat er voldoende aandacht is voor variatie en vormgeving. En dat het gebouw voor een redelijke prijs gebouwd kan worden, voldoende sterkte heeft, een goede geluidsisolatie en brandwerendheid en daarbij ook nog energiezuinig is.

Schouders eronder en aan de gang

Laten we er met zijn allen aan werken om duurzaamheid een belangrijke plek te geven in het ontwerptraject van een gebouw. Dat we nieuwe, duurzame ontwikkelingen gaan toepassen en niet te lang discussiëren over de exacte meetmethode. Een meetmethode evolueert zich wel mee in wat wij met zijn allen belangrijk vinden.

Mijn advies daarbij is om regelmatig afstand te nemen van het grote bos om te weten waar je heen wilt. Maar neem ook af en toe de tijd om in te zoomen om zo de eigenschappen van de verschillende bomen te zien of te ontdekken. Kijk bij je volgende boswandeling ook maar eens naar de katjes aan de takken van de hazelaar. Die doet nu al zijn best om nog generaties mee te gaan.

Duurzaamheid, waar moet je beginnen?

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c54 c243 c244
Toekomst van wonen en CO2-reductie

Toekomst van wonen en CO2-reductie

21 jul om 15:30 uur
timer 5 min

Marten Valk: We hebben in de gebouwde omgeving de uitdaging om onze huidige CO2-uitstoot terug te brengen van 180 Mt/jaar naar ...

Lees verder »

c21 c54 c244 c276
Visie op 2050: ‘Gebouwen produceren zelf water’

Visie op 2050: ‘Gebouwen produceren zelf ...

20 jul om 17:00 uur
timer 2 min

Johan Bel: Wat hebben we ons toch een zorgen gemaakt 30 jaar geleden. De aanstormende ellende van klimaatverandering denderde ...

Lees verder »

c21 c225 c244
Kom alles te weten over de toepassing van het materialenpaspoort

Kom alles te weten over de toepassing van het ...

19 jul om 08:00 uur
timer 1 min

Wordt het materialenpaspoort de holy grail van de circulaire bouw en doet de hele bouwsector mee aan het categoriseren ...

Lees verder »

c2 c11 c21 c225 c244
Advertorial: Blijven verbeteren en verduurzamen

Advertorial: Blijven verbeteren en verduurzamen

15 jul om 08:15 uur
timer 2 min

Zowel met vlas als biobased en circulaire grondstof als met prefabricage, sluiten de Faay scheidingswanden perfect ...

Lees verder »

c2 c11 c21 c225 c244
Advertorial: milieuvriendelijke, betonnen bouwmaterialen spelen een belangrijke rol in de verduurzaming van de bouwsector

Advertorial: milieuvriendelijke, betonnen bouwmaterialen ...

13 jul om 09:30 uur

Om de bouwsector echt te kunnen verduurzamen, is het van belang om de milieu-impact van alle bouwmaterialen in ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c244
Voorzitter transitieteam: ‘We moeten op veel terreinen nog de succesformule vinden’

Voorzitter transitieteam: ‘We moeten op ...

8 jul om 08:57 uur
timer 6 min

Vincent Gruis volgde Elphi Nelissen op als voorzitter van het transitieteam Circulaire Bouweconomie. Welke kant ...

Lees verder »

c21 c185 c225 c237 c243 c244 c265
Dura Vermeer op Duurzaam Gebouwd Congres 2021: ‘Krachten bundelen en lef tonen’

Dura Vermeer op Duurzaam Gebouwd Congres 2021: ...

28 jun om 13:15 uur
timer 5 min

‘Welkom in de Woonfabriek’, waar duurzame en gezonde woningen aan de lopende band worden vervaardigd ...

Lees verder »

c21 c225 c244 c260
DERIX neemt gebruikte houtelementen terug om circulair te bouwen

DERIX neemt gebruikte houtelementen terug om ...

28 jun om 10:00 uur
timer 2 min

Wereldwijd veroorzaken bouwmaterialen zo'n 11 procent van de totale CO2-uitstoot en zijn verantwoordelijk voor ...

Lees verder »

c21 c225 c244
Circulaire modewinkel in middeleeuws stadskasteel

Circulaire modewinkel in middeleeuws stadskasteel

18 jun om 11:01 uur
timer 3 min

Een gedeelte van het middeleeuwse stadskasteel Drakenborch in Utrecht is omgetoverd tot een hippe, circulaire ...

Lees verder »

c21 c225 c244
Hoe circulair wil je het hebben?

Hoe circulair wil je het hebben?

15 jun om 13:31 uur
timer 1 min

Duurzaam Gebouwd-partner Heembouw wil circulair ontwerpen en bouwen concreet maken. Daarvoor riep de ontwerpende ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c244
Duurzaam Bouwen Awards: ‘Innovatiever uitvragen met duurzaamheid als belangrijkste criterium’

Duurzaam Bouwen Awards: ‘Innovatiever ...

15 jun om 11:00 uur

Traditiegetrouw worden tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres de Duurzaam Bouwen Awards uitgereikt, aan de ‘Meest ...

Lees verder »

c21 c225 c244
<span>'NMD moet hét platform voor circulair bouwen worden'</span>

'NMD moet hét platform voor circulair ...

9 jun om 15:00 uur
timer 2 min

De stichting Nationale Milieudatabase (NMD) wil voor 2023 zorgen voor een platform die op landelijk uniforme wijze ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up