Is NMDA toch MDMA?

timer3 min
Is NMDA toch MDMA?

Als je het snel uitspreekt lijkt NMDA (het niet-meer-dan-anders principe uit de Warmtewet) verdacht veel op MDMA (3,4-methyleendioxy-methamfetamine), oftewel de ‘party-pilletjes’ XTC. In werkelijkheid heeft het niets met elkaar te maken, toch?

Uit studies blijkt steeds dat warmtenetten een zeer belangrijke rol bij de energietransitie moeten gaan spelen. In de praktijk van onder andere het PAW-programma staan bewoners bijna zonder uitzondering huiverig tegenover welke warmtenet-oplossing dan ook. Het knelpunt? De gedwongen winkelnering en dan toch vooral de prijs daarvan.
Die discussie is niet nieuw. Al in de jaren ’80 wisten Rotterdammers het zeker: je wordt aangesloten op de ‘stadsverarming’. De laatste weken krijgt die discussie nieuwe brandstof, nu de maximale prijs voor warmte stijgt door de hoge gasprijzen van dit moment. Dat lijkt de wereld op zijn kop. Gas als doping voor de warmteprijs; is het dan toch MDMA?

De gedachte achter het NMDA-principe is een heel logische. Als je bewoners geen keuze biedt in hun warmte-oplossing, zorg er dan in elk geval voor dat ze niet meer betalen dan wat anderen in vergelijkbare situaties aan kosten maken. Dat de maximumprijs voor warmtelevering afgestemd werd op de kosten van een HR-aardgasketel en de jarenlang stabiele gastarieven was dan ook de afgelopen decennia een logische keuze. De discussie over wat dan de hoogte van die kosten zijn, laat ik nu voor het gemak even buiten beschouwing, al is daar wel een apart artikel over te schrijven.

Maar dan nu de verhoging. De ACM, die actief controleert en de maxima vaststelt, staat per januari 2022 een forse verhoging van de maximale GJ-prijs toe, vanwege de vastgelegde koppeling met de (explosief gestegen) gasprijzen. Maar het speelveld is veranderd. Door het stoppen met de eigen gaswinning is Nederland meer afhankelijk geworden van de wereldmarkt voor gas. Die gestegen gasprijs werkt dus als het ware als doping op de warmtetarieven.
Aan de andere kant wordt gas een steeds minder vanzelfsprekende referentie door de energietransitie. Steeds meer woningen hebben een andere warmtevoorziening en dat aantal zal de komende jaren snel stijgen. Moderne warmtenetten zijn hoogstens voor een klein deel afhankelijk van aardgas als back-up, maar hebben restwarmte of omgevingswarmte als primaire bron. Al met al voldoende redenen om af te stappen van de huidige referentie en af te kicken van de NMDA in de huidige vorm.

Speelveld

Wat is het alternatief? Dat is een lastige kwestie, de nieuwe Warmtewet is niet voor niets (opnieuw) uitgesteld. Veel hangt af van het organiseren van het speelveld rondom warmtelevering. Want ook daar is wat vreemds aan de hand. De gas- en elektriciteitsinfrastructuur is in (semi-)overheidshanden. Infrastructuur voor warmtenetten in private handen. Daarmee gelden de marktwetten van return on investment voor iets wat in feite een nutsvoorziening zou moeten zijn. Een voorziening die daarnaast meer dan gemiddeld vraagt om investeringen aan de voorkant. Voordat de eerste aansluiting kan worden gerealiseerd, moet het netwerk er al grotendeels zijn. Die private (voor)investering moet dus worden terugverdiend via aansluitkosten, vastrecht en het warmtetarief. Dat leidt tot een businessmodel dat gebaat is bij een hoge energievraag per aansluiting. Koppel dat aan een aansluitverplichting en je hebt een ongezonde cocktail van belangen, waarin de bewoners al snel de bittere pil moeten slikken.

Dat kan beter! Dat warmtenetten een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de energietransitie staat buiten kijf. Dat het de laagste maatschappelijke kosten met zich meebrengt heeft het PBL al vaak aangetoond. Maar het is de kostenverdeling waar het op aankomt. Een systeem dat gebaseerd is op energieverslaving bij afnemers koppelen aan een verouderde referentie stuit vanzelfsprekend op weerstand. Met het uitstel van de herziening van de Warmtewet hebben we de gelegenheid hierin de juiste keuzes te maken. Het is nog niet te laat om af te kicken van NMDA.  

Tekst: Harm Valk, partner / senior adviseur Nieman Raadgevende Ingenieurs
Beeld: Shutterstock

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c41 c54 c243 c265
De toekomst van energiebeheer: de smart power plant

De toekomst van energiebeheer: de smart power ...

Een smart power plant is de sleutel voor een groene toekomst van je bedrijf. Deze innovatieve systemen openen de deur naar kostenbesparing, duurzaamheid én ...

Lees verder

c21 c225 c260 c265
Paris Proof en biobased schoolgebouw Wisperweide

Paris Proof en biobased schoolgebouw Wisperweide

Wisperweide in Weesp is de eerste school die het geprefabriceerde houten modulaire systeem van Schools by Circlewood toepast. Eerder in 2023 vond de selectie plaats ...

Lees verder

c21 c40 c225 c243 c265 c278
Innovatief isoleren: biobased én natuurinclusief

Innovatief isoleren: biobased én natuurinclusief

Met koude dagen in aankomst is het voor iedereen duidelijk: zorg voor een warme jas. Dat geldt zeker ook voor onze woningen met de Trias Energetica in het achterhoofd. ...

Lees verder

c21 c184 c225 c243 c265
Kennisoverdracht essentieel voor opschaling warmtepompen

Kennisoverdracht essentieel voor opschaling ...

Vanaf 2026 is het noodzakelijk, als je cv-ketel het begeeft, om een duurzamer alternatief aan te schaffen. De aanschaf van een warmtepomp komt dan in beeld. Kennen ...

Lees verder

c21 c128 c225 c243 c265
Veel lichtpuntjes in crisistijd

Veel lichtpuntjes in crisistijd

Crises op allerlei fronten, waaronder fors fluctuerende energieprijzen, vormen continu hete hangijzers in de maatschappij. Met omvangrijke klimaatplannen en steeds ...

Lees verder

c21 c148 c225 c263 c265
Deze luchtbehandelingskast brengt verduurzaming dichterbij

Deze luchtbehandelingskast brengt verduurzaming ...

Maandenlang moesten we toekijken hoe de energieprijzen stegen tot nieuwe en absurde hoogtes. Hoewel de prijzen op het moment van schrijven iets lijken te dalen, ...

Lees verder

c21 c225 c243 c265
De weg naar Net Zero is een gezamenlijke reis

De weg naar Net Zero is een gezamenlijke reis

Als de bouw op de gebruikelijke voet doorgaat, maar binnen de 1,5 graad Celsius opwarming wil blijven, is het CO2-budget in 2027 al op. Een wake-up call, vindt ...

Lees verder

c21 c225 c243 c265
‘De échte vervanger van de cv-ketel!’

‘De échte vervanger van de cv-ketel!’

Duurzaam Gebouwd was onlangs present op de grote installatiebeurs ISH 2023 in Frankfurt. Duurzaam Gebouwd doet verslag!

Lees verder

c21 c185 c225 c265 c268 c280
Ontdek alles over bouwen met hout op de Dag van de HOUTbouw

Ontdek alles over bouwen met hout op de Dag ...

Tijdens het jaarlijkse open huis van de bouw, op zaterdag 17 juni, stellen enkele bouw- en infrabedrijven, die in Uden en Den Bosch actief zijn in de houtbouw, ...

Lees verder

c21 c225 c243 c265 c300
Woningen met warmtepomp schadelijk voor het milieu?

Woningen met warmtepomp schadelijk voor het ...

Begin 2023 ontstond er commotie over de milieubelasting van warmtepompen. De ophef begon na de actualisatie van de milieuproductkaarten in de Nationale Milieudatabase ...

Lees verder

c21 c225 c243 c265
Slimme energiesystemen bedrijventerreinen: Nu al mee starten

Slimme energiesystemen bedrijventerreinen: Nu ...

Het derde webinar over verduurzaming van bedrijventerreinen op 16 februari 2023 gaf nieuwe inzichten over energiesystemen. In de schijnwerpers stonden onder andere ...

Lees verder

c21 c54 c135 c160 c225 c265
Nieuw pakket van maatregelen voor verduurzaming gebouwen

Nieuw pakket van maatregelen voor verduurzaming ...

Het verduurzamen van vastgoed staat volop in de belangstelling, met Energielabel C als aanjager. Die verplichting is echter nog lang niet overal gerealiseerd. Vandaar ...

Lees verder

Reacties

Dag Harm, goede punten die je noemt, maar je vergeet zelf ook iets anders raars over warmtenetten te noemen, waardoor mensen stiekem 'verslaafd' gemaakt worden aan warmtenetten, waarbij overigens ook de private partijen voorgetrokken worden en een cadeautje van de overheid, of , zo je wil de belastingbetaling krijgen. Dat is namelijk het feit dat op warmte geen EB en ODE berekend wordt?! Hiermee wordt een zeer oneerlijk bedrijfsvoordeel voor warmtenet partijen geschapen ten opzichte van de warmtepomp en isolatie partijen. Nu extra raar overigens dat de warmtenet partijen zo 'brutaal' zijn om bij de huidige gasprijsstijgingen ook het EB en ODE deel van de gasprijzen aan warmtenet afnemers door te rekenen.

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up