Expertreactie klimaatbeleid: ‘Hybride is alweer achterhaald’

timer1 min
Expertreactie klimaatbeleid: ‘Hybride is alweer achterhaald’

Hoe reageren experts van Duurzaam Gebouwd op het ter sprake gekomen klimaatbeleid tijdens Prinsjesdag 2023? Duurzaam Gebouwd vroeg hoe ze tegenover het gepresenteerde beleid staan. In dit artikel laat Rudy Grevers van Alklima / Mitsubishi Electric zijn bevindingen weten. In het bijzonder richt hij zich op de duurzame keuzes die we moeten maken rondom de energietransitie.

Grevers trapt af: “Regeren is vooruitzien en dat vraagt om toekomstbestendige keuzes en geen kortetermijnpolitiek. Zorg voor een integrale aanpak, met oog voor de samenhang van verschillende technieken. Dit is van groot belang voor het draagvlak. Er wordt in de troonrede specifiek gesproken over de uitdagingen van het elektriciteitsnet. Inwoners merken dat nu al, omdat hun eigen PV-opwek op piekmomenten onder druk komt te staan. Bewoners ervaren hier de negatieve gevolgen van."

Versnellen of stokken

De politieke sturing kan de energietransitie versnellen of stokken. Is de richting duidelijk en klopt de gekozen route (nog) wel? Grevers: “De politiek moet hier sturing aan geven door volwaardige warmtepompen (inclusief tapwater bereiding) voorrang te geven ten opzichte van hybride varianten waarmee dit niet kan. Het overschot van elektra kan hierbij nuttig benut worden om de warmwaterboiler op te laden.”

Expertreactie klimaatbeleid: ‘Hybride is alweer achterhaald’

Expert Rudy Grevers van Alklima / Mitsubishi Electric: "De politiek moet sturing geven door volwaardige warmtepompen (inclusief tapwater bereiding) voorrang te geven, ten opzichte van hybride varianten waarmee dit niet kan."

Tijdig ingrijpen

“Los daarvan maken hoog temperatuur warmtepompen de stap naar All-Electric veel eenvoudiger, zonder ingrijpende aanpassingen. Grijp je als overheid hier niet tijdig op in, dan zijn veel mensen binnen enkele jaren teleurgesteld in de door de overheid gestimuleerde keuzes. Gevolg? Het draagvlak verdwijnt.  Vergelijk het maar met de auto-industrie. Hybride is alweer achterhaald. De focus moet op All-Electric.”

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c41 c54 c243 c265
De toekomst van energiebeheer: de smart power plant

De toekomst van energiebeheer: de smart power ...

Een smart power plant is de sleutel voor een groene toekomst van je bedrijf. Deze innovatieve systemen openen de deur naar kostenbesparing, duurzaamheid én ...

Lees verder

c21 c40 c225 c243 c265 c278
Innovatief isoleren: biobased én natuurinclusief

Innovatief isoleren: biobased én natuurinclusief

Met koude dagen in aankomst is het voor iedereen duidelijk: zorg voor een warme jas. Dat geldt zeker ook voor onze woningen met de Trias Energetica in het achterhoofd. ...

Lees verder

c21 c41 c184 c225 c243
22 miljoen voor Groningse warmtetransitie

22 miljoen voor Groningse warmtetransitie

Het Nationaal Groeifonds stelt 22 miljoen euro beschikbaar voor de Groningse warmtetransitie. Met het fonds worden 5000 huizen en gebouwen in de noordelijke wijken ...

Lees verder

c21 c26 c148 c185 c243
Integrale verduurzaming voor Langeveld Building

Integrale verduurzaming voor Langeveld Building

Een energiezuinig onderwijsgebouw dat tegelijk klimaatadaptief, circulair en groen is. Die uitvraag stelde de Erasmus Universiteit Rotterdam voor het nieuwste gebouw ...

Lees verder

c21 c41 c184 c225 c243 c283
Aardgasvrij dankzij programmatische aanpak ‘Plan Arthur’

Aardgasvrij dankzij programmatische aanpak ‘Plan ...

De klok tikt door om de vastgoedvoorraad aardgasvrij te maken. Om grote stappen te zetten naar duurzame wijken, zonder gebruik van fossiele brandstoffen en uitstoot ...

Lees verder

c21 c40 c185 c225 c237 c243
Ymere toetst duurzame ambities en vergelijkt resultaten met GPR-benchmark

Ymere toetst duurzame ambities en vergelijkt ...

Woningcorporaties staan voor een grote uitdaging: in 2050 moet de woningvoorraad volledig CO2-neutraal zijn. Woningstichting Ymere is al meer dan vijf jaar actief ...

Lees verder

c21 c184 c225 c243 c265
Kennisoverdracht essentieel voor opschaling warmtepompen

Kennisoverdracht essentieel voor opschaling ...

Vanaf 2026 is het noodzakelijk, als je cv-ketel het begeeft, om een duurzamer alternatief aan te schaffen. De aanschaf van een warmtepomp komt dan in beeld. Kennen ...

Lees verder

c21 c26 c40 c237 c243
Verduurzamen van 10 logistieke gebouwen: ‘Die uitdaging gaan we aan!’

Verduurzamen van 10 logistieke gebouwen: ‘Die ...

Een verduurzamingspilot van 10 logistieke gebouwen voor Dream laat de ambities zien van de dochteronderneming van de in Toronto gevestigde Dream Industrial REIT. ...

Lees verder

c21 c41 c185 c225 c243
CFP Innovatiedag: Van cv-inductie tot ontwikkelingstraject in Nepal

CFP Innovatiedag: Van cv-inductie tot ontwikkelingstraject ...

Ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen vliegen om ons heen. Energietransitie, circulariteit, biodiversiteit: om ze allemaal in te vullen mag één element ...

Lees verder

c21 c120 c225 c243
Soorten Management Plan voor natuurinclusief isoleren

Soorten Management Plan voor natuurinclusief ...

Over minder dan een maand staat het symposium ‘Innovatief Isoleren’ op de rol, op 28 november in Oss. Je leert alles over biobased en circulaire innovaties ...

Lees verder

c21 c26 c243
Gasloze WijCK in Pijnacker met WKO

Gasloze WijCK in Pijnacker met WKO

Het startschot klonk van de bouw van gebiedsontwikkeling WijCK in Pijnacker. Woningcorporatie De Goede Woning tekende een overeenkomst voor de koop van 36 sociale ...

Lees verder

c21 c26 c125 c243
CO2-neutraal Ikazia Ziekenhuis dankzij zonne-energiesysteem distributiecentrum

CO2-neutraal Ikazia Ziekenhuis dankzij zonne-energiesysteem ...

Vanaf november voorziet het distributiecentrum Panattoni Park Heerlen de lokale huurder JD Sport en externe organisatie Ikazia Ziekenhuis te Rotterdam van groene ...

Lees verder

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up