Gemeente Den Haag versnelt energietransitie met warmte- en koudenet

Gemeente Den Haag versnelt energietransitie met warmte- en koudenet

Het tweede grote duurzame warmte- en koudenet komt er, dankzij een samenwerking tussen de combinatie Heijmans-Essent en de gemeente Den Haag. Zowel nieuwe als bestaande gebouwen worden op het netwerk aangesloten. Het gaat om 5.000 tot 7.500 nieuwe woningen en ongeveer 110.000 vierkante meter aan verse kantoorvoorzieningen, winkels en horeca, evenals de huidige gebouwen.

De combinatie Heijmans-Essent kreeg de opdracht na een Europese aanbesteding van de gemeente Den Haag. Doorslaggevend in de keuze voor de combinatie waren de lage uitstoot van schadelijke broeikasgassen, de betaalbaarheid en de aanpak rondom klanttevredenheid. “Het is heel mooi dat we voor dit deel van de Binckhorst [tussen Trekvlietplein en Maanweg, red.] een duurzaam energiesysteem kunnen realiseren”, aldus Duurzaamheid, Energietransitie en Klimaatadaptatie. wethouder Arjen Kapteijns . Dit is goed voor de energietransitie in de stad.”

Slimme uitwisseling

De energie wordt opgewekt door zowel bodemenergie via een Warmte Koude Opslag (WKO) als aquathermie. Met laatstgenoemde onttrekt men warmte uit oppervlaktewater van de Trekvliet en uit drinkwater. Maarten Kokshoorn van Heijmans: “Niet alleen ontwerpen, realiseren en onderhouden wij energiesystemen, we gaan dit energiesysteem nu ook exploiteren met onze partner, Essent.” Waarop CEO Resi Becker van Essent aanvult: “We optimaliseren energiestromen en dragen direct bij aan de klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen met Ectogrid [regelt de slimme uitwisseling tussen warmte en koude, red.]. Dit terwijl de energierekening betaalbaar blijft.”

Fasering

Het contract gaat in september 2023 in en kent twee fases. De ontwikkelfase en de exploitatiefase. Nog in 2023 wordt gestart met het eerste ontwerp. Tijdens de ontwikkelfase ontwerpen en bouwen de twee partijen het warmte- en koudenet. In 2027, wanneer het eerste gebouw is aangesloten start de energielevering. De rest van de gebouwen zal tussen dan en 2038 aansluiten. Heijmans-Essent (waarin beide partijen een 50% aandeel hebben) levert vanaf dan lokale warmte en koude gedurende 30 jaar. Tussen 2027 en 2038 bouwt de omzet op vanaf €0,5 miljoen naar een jaarlijkse omzetprognose van circa €6 miljoen.

Beeld: Heijmans

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c41 c54 c243 c265
De toekomst van energiebeheer: de smart power plant

De toekomst van energiebeheer: de smart power ...

Een smart power plant is de sleutel voor een groene toekomst van je bedrijf. Deze innovatieve systemen openen de deur naar kostenbesparing, duurzaamheid én ...

Lees verder

c21 c40 c225 c243 c265 c278
Innovatief isoleren: biobased én natuurinclusief

Innovatief isoleren: biobased én natuurinclusief

Met koude dagen in aankomst is het voor iedereen duidelijk: zorg voor een warme jas. Dat geldt zeker ook voor onze woningen met de Trias Energetica in het achterhoofd. ...

Lees verder

c21 c41 c184 c225 c243
22 miljoen voor Groningse warmtetransitie

22 miljoen voor Groningse warmtetransitie

Het Nationaal Groeifonds stelt 22 miljoen euro beschikbaar voor de Groningse warmtetransitie. Met het fonds worden 5000 huizen en gebouwen in de noordelijke wijken ...

Lees verder

c21 c26 c148 c185 c243
Integrale verduurzaming voor Langeveld Building

Integrale verduurzaming voor Langeveld Building

Een energiezuinig onderwijsgebouw dat tegelijk klimaatadaptief, circulair en groen is. Die uitvraag stelde de Erasmus Universiteit Rotterdam voor het nieuwste gebouw ...

Lees verder

c21 c41 c184 c225 c243 c283
Aardgasvrij dankzij programmatische aanpak ‘Plan Arthur’

Aardgasvrij dankzij programmatische aanpak ‘Plan ...

De klok tikt door om de vastgoedvoorraad aardgasvrij te maken. Om grote stappen te zetten naar duurzame wijken, zonder gebruik van fossiele brandstoffen en uitstoot ...

Lees verder

c21 c40 c185 c225 c237 c243
Ymere toetst duurzame ambities en vergelijkt resultaten met GPR-benchmark

Ymere toetst duurzame ambities en vergelijkt ...

Woningcorporaties staan voor een grote uitdaging: in 2050 moet de woningvoorraad volledig CO2-neutraal zijn. Woningstichting Ymere is al meer dan vijf jaar actief ...

Lees verder

c21 c184 c225 c243 c265
Kennisoverdracht essentieel voor opschaling warmtepompen

Kennisoverdracht essentieel voor opschaling ...

Vanaf 2026 is het noodzakelijk, als je cv-ketel het begeeft, om een duurzamer alternatief aan te schaffen. De aanschaf van een warmtepomp komt dan in beeld. Kennen ...

Lees verder

c21 c26 c40 c237 c243
Verduurzamen van 10 logistieke gebouwen: ‘Die uitdaging gaan we aan!’

Verduurzamen van 10 logistieke gebouwen: ‘Die ...

Een verduurzamingspilot van 10 logistieke gebouwen voor Dream laat de ambities zien van de dochteronderneming van de in Toronto gevestigde Dream Industrial REIT. ...

Lees verder

c21 c41 c185 c225 c243
CFP Innovatiedag: Van cv-inductie tot ontwikkelingstraject in Nepal

CFP Innovatiedag: Van cv-inductie tot ontwikkelingstraject ...

Ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen vliegen om ons heen. Energietransitie, circulariteit, biodiversiteit: om ze allemaal in te vullen mag één element ...

Lees verder

c21 c120 c225 c243
Soorten Management Plan voor natuurinclusief isoleren

Soorten Management Plan voor natuurinclusief ...

Over minder dan een maand staat het symposium ‘Innovatief Isoleren’ op de rol, op 28 november in Oss. Je leert alles over biobased en circulaire innovaties ...

Lees verder

c21 c26 c243
Gasloze WijCK in Pijnacker met WKO

Gasloze WijCK in Pijnacker met WKO

Het startschot klonk van de bouw van gebiedsontwikkeling WijCK in Pijnacker. Woningcorporatie De Goede Woning tekende een overeenkomst voor de koop van 36 sociale ...

Lees verder

c21 c26 c125 c243
CO2-neutraal Ikazia Ziekenhuis dankzij zonne-energiesysteem distributiecentrum

CO2-neutraal Ikazia Ziekenhuis dankzij zonne-energiesysteem ...

Vanaf november voorziet het distributiecentrum Panattoni Park Heerlen de lokale huurder JD Sport en externe organisatie Ikazia Ziekenhuis te Rotterdam van groene ...

Lees verder

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up