Hoe pakken corporaties de klimaatadaptatie en hittestress aan?

timer3 min
Hoe pakken corporaties de klimaatadaptatie en hittestress aan?

De zomers staan tegenwoordig bol van de warmterecords, ventileren, koelen en klimaatadaptatie. Zo krijgt 60 procent van de woningcorporaties klachten van bewoners over hitte. Voor hun immense portefeuille is er door de woningcorporaties, naast de energietransitie, dus nog heel wat werk aan de winkel.

In samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties organiseert Groene Huisvesters themabijeenkomsten over klimaatadaptatie voor corporaties. In dat kader presenteerde Madeleen Helmer (Klimaatverbond Nederland en Samen Klimaatbestendig) op 8 juli in Nijmegen, tijdens de excursie ‘Corporaties en Hittestress’, het eerste protocol Hittestress voor corporaties.

Klachten

Vanuit alle delen van het land geven corporaties aan dat zij steeds vaker klachten krijgen van bewoners over de hittestress in woningen. Helmer presenteerde ook de eerste resultaten van een enquête, uitgezet door Aedes onder de deelnemers van de serie van zes excursies ‘Corporaties en klimaatadaptatie’, die Groene Huisvesters dit jaar organiseert.

Zo’n 170 corporatie-experts van 158 corporaties beantwoordden de tien vragen over hitte. Bij de helft van de huurders is hitte een thema en 60 procent van de corporaties heeft klachten van huurders ontvangen. Corporaties geven doorgaans wel adviezen aan huurders over wat zijzelf kunnen doen. Voorbeelden daarvan zijn water drinken en zonwering aanschaffen. De klachten leiden nog niet tot een structurele hitteaanpak door de woningcorporaties. Meer dan dertig respondenten gaven wel voorstellen voor het vervolg.

Er is grote behoefte aan meer kennis, terwijl corporaties graag meer informatie willen delen. Zo stelt WBO Wonen op dit moment een flyer op voor bewoners over ‘Wat te doen bij hitte’. Deze flyer zal Groene Huisvesters hier delen. Brabant Wonen stuurde dit filmpje (van NU.nl) naar bewoners die klachten hebben geuit.

Na afloop van de excursies worden er zogenaamde bouwstenen gemaakt, die de kennis over het thema samenvatten en die verder verspreid kunnen worden onder de corporaties.
Hier vind je een voorbeeld van de bouwsteen ‘Hittestress en Corporaties’, die in juni is verschenen.

Tolhuis

Daarin staat ook het voorbeeld beschreven van de Nijmeegse wijk Tolhuis. Hier vervingen bewoners tegels uit hun grote voortuinen door groen en zij plantten geveltuintjes bij de schuurtjes en kopgevels. De wijkadviseur van Talis startte dit initiatief samen met de bewoners.

De gemeente stelde ook een braakliggend terrein beschikbaar, waarvoor de huurders een groenplan voor een pluktuin gemaakt hebben. Dat is inmiddels gerealiseerd en heeft ook de onderlinge band tussen de bewoners versterkt. ‘We doen het samen!’ is het motto.

De corporatie is blij met de samenwerking met de gemeente. De kaarten met de stresstesten vormen een kans om samen aan deze problemen te werken. Zo heeft Talis in deze coronatijd met een aantal maatschappelijke organisaties extra contact met bewoners die het moeilijk hebben, zoals in de wijk Dukenburg. Ze bellen bij huurders aan om te vragen hoe het gaat en of er hulp nodig is.

Hoe pakken corporaties de klimaatadaptatie en hittestress aan?

De verkoop van ventilatoren ging deze zomer 'door het dak'.

Kwetsbare groep

Deze acties kunnen bij een hittegolf worden herhaald. De informatie over waar de kwetsbare groep woont, is namelijk bekend door de hitte en eenzaamheidskaart. Dan kun je bewoners adviseren hoe zij bij een hittegolf het hoofd koel kunnen houden. Kim Kerckhoffs: “Door alleen al te praten over hittestress worden wij ons meer bewust van de mogelijkheden om dit te voorkomen. Denk aan ons beleid over zelf aangebrachte voorzieningen, zoals zonneschermen. Waar plaatsen wij deze standaard bij flatgebouwen en waar laten we dit over aan onze bewoners?

Op het moment dat wij gaan renoveren of nieuwbouwen, moeten wij nu ook meer gaan nadenken over hoe we warmte buiten en koelte binnen kunnen houden. Door samen te werken met partijen die bezig zijn met hittestress, zie je vanzelf het belang en je rol als corporatie. Een goed ontwerp van de woning en een groene woonomgeving dragen bij aan beter wooncomfort. Daarin nemen we het verminderen van hittestress mee. Onze ervaring met het aanleggen van groen samen met huurders is heel motiverend. Daar kun je bewoners goed bij betrekken.”

Luister nu naar een toelichting van Madeleen Helmer:

Bronnen

Groene Huisvesters 

Nieuwsbrief Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Foto's: Shutterstock

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c223 c266 c277 c295
Whitepaper: Futurebuild Holland | Leefbare en gezonde wijken

Whitepaper: Futurebuild Holland | Leefbare en ...

Leefbare en gezonde wijken: de nieuwe standaard bij het omgaan met klimaatverandering De urgentie om in het ontwerp ...
c223 c244 c266 c277
Whitepaper: Futurebuild Holland | MKI-Onderhoud maakt circulair onderhoud en CO2 -impact meetbaar

Whitepaper: Futurebuild Holland | MKI-Onderhoud ...

OnderhoudNL Totaal heeft samen met W/E-adviseurs een indicator ontwikkeld waarmee de markt de onderhoudsaanpak ...
c21 c225 c263 c266 c278
Internationaal podium voor Ladder van Koeling

Internationaal podium voor Ladder van Koeling

1 feb om 10:01 uur
timer 2 min

In het voorjaar van 2021 jaar ondertekende een brede coalitie van bedrijven, overheden en kennisinstellingen de ...

Lees verder »

c21 c225 c260 c266
Ruim 80 organisaties tekenen Green Deal convenant Houtbouw

Ruim 80 organisaties tekenen Green Deal convenant ...

22-10-2021 om 10:53 uur

In 2025 bouwen we één op de vijf nieuwe woningen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) van hout. ...

Lees verder »

c21 c54 c266 c277
Multifunctionele daken – flexibele oplossing voor klimaatadaptieve dakconstructies

Multifunctionele daken – flexibele oplossing ...

22-07-2021 om 08:00 uur
timer 4 min

Benno Nijenhuis: In het vakgebied van platte daken is het hebben van een goede link met ontwerp en architectuur belangrijk en soms ...

Lees verder »

c21 c134 c225 c266
Zo ziet een klimaatbestendig beekdal eruit

Zo ziet een klimaatbestendig beekdal eruit

21-07-2021 om 08:01 uur
timer 1 min

Hoe kun je in het licht van de klimaatverandering en weersextremen komen tot een klimaatbestendig beekdal? Dat ...

Lees verder »

c21 c225 c266 c277
Climate Adaptation Summit startschot van 10 jaar actie 

Climate Adaptation Summit startschot van 10 ...

28-01-2021 om 10:01 uur

In 27 verschillende sessies sloegen wereldleiders, ministers, wetenschappers en meer de handen ineen om kennis ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c266
Groene gevel verbindt woningen met bosrijke omgeving

Groene gevel verbindt woningen met bosrijke ...

24-12-2020 om 08:01 uur
timer 1 min

De komende jaren wordt het terrein van de voormalige Mauritskazerne in Ede getransformeerd tot dé foodontmoetingsplek ...

Lees verder »

c21 c225 c244 c260 c266
Building Holland Digital: ‘Bouwsector, laat je niet meer verrassen’

Building Holland Digital: ‘Bouwsector, ...

30-10-2020 om 11:31 uur
timer 9 min

De derde en laatste dag van Building Holland Digital zit erop. Bezoekers werden meegenomen in ontwikkelingen die ...

Lees verder »

c21 c160 c225 c259 c266
Meer gezondheid en liefde in tijden van woningnood

Meer gezondheid en liefde in tijden van woningnood

02-10-2020 om 07:01 uur
timer 7 min

Meer dan ooit ligt het thema ‘gezonde omgeving’ in het verlengde van de ‘gebouwde omgeving’. ...

Lees verder »

c21 c186 c225 c243 c245 c266
Met automatiseringstechnologie de hitte uit je woning houden

Met automatiseringstechnologie de hitte uit ...

12-08-2020 om 10:00 uur
timer 1 min

Het aantal thuiswerkers is de afgelopen periode explosief gestegen en velen maakten de afgelopen week dan ook ...

Lees verder »

c21 c225 c259 c266
Zo benutten we groen optimaal voor onze leefomgeving

Zo benutten we groen optimaal voor onze leefomgeving

05-06-2020 om 15:37 uur
timer 1 min

“Onze stedelijke én landschappelijke visie over groen moet bijgesteld worden”, aldus Eduard ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up