Internet of Energy: ‘Noodzakelijk voor versnelling energietransitie’

timer7 min
Internet of Energy: ‘Noodzakelijk voor versnelling energietransitie’

Het Internet of Energy vormt een belangrijke kans om energiemanagement en uitwisselen van energie tussen gebouwen en gebieden te bewerkstelligen. In een rondetafelgesprek bogen verschillende experts zich over het belang van de ontwikkeling en de status quo: hoe ver zijn we met het opzetten van energiehubs en welke innovaties zijn noodzakelijk om ons verder te brengen?

Om het rondetafelgesprek af te trappen geven de experts weer wat de essentie en het belang is van een Internet of Energy. Maarten De Vries van TKI Urban Energy bijt het spits af: “Internet of Energy is voor mij onder andere het sturen op vraag en aanbod van energie, wat verschillende voordelen met zich meebrengt. Zo kun je de disbalans weghalen op het stroomnet, inspelen op energieprijzen en optimaal duurzaam opgewekte energie inzetten op de momenten dat het cruciaal is. De toename van netcongestie zorgt ervoor dat je niet automatisch meer kan aansluiten op het stroomnet. Dit biedt een enorme incentive om binnen een gebouw aan de slag te gaan met slimme energiediensten.” Het loont nu al om laadpalen en grote zonnedaken (met opslag) slim aan te sturen, zodat vraag en aanbod van energie over de dag wordt uitgesmeerd. Volgens hem sturen we op termijn ook de klimaatinstallaties en warmtepompen slim aan. "Als dat niet gebeurt, dan gaan congestieproblemen verder oplopen en heb je veel fossiele energiecentrales als back-up nodig.”

Harm Welleweerd sluit zich daarbij aan: “Vooral laatstgenoemde is van belang, want we zien nog te vaak dat er pas aan de bel wordt getrokken als het eigenlijk al te laat is. Slim aansturen van vraag en aanbod van energie is een belangrijk punt, maar evenveel gewicht heeft het goedkoper en breder beschikbaar maken van energie.” Daarover kwam energie-expert Arash Aazami eerder al aan het woord, onder andere tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres en de Datadag Gebouwde Omgeving. Welleweerd vervolgt: “In die nieuwe situatie wordt energie voor iedereen goedkoper en eenvoudiger lokaal te delen dankzij digitalisering. We gaan dan van centraal naar decentraal ingerichte systemen. Uiteindelijk gaan we toe naar een netwerksysteem.”

Internet of Energy: ‘Noodzakelijk voor versnelling energietransitie’

Oplossingen verbinden

Volgens Arnaud van Beek – van Goor denkt zijn organisatie, Unica Groep, al ver vooruit. “Daar proberen we al onze klanten in mee te nemen, want om problemen op te lossen, moet je progressief denken en handelen. Mede vanwege de actualiteit rondom de stijgende energieprijzen krijgen we vragen over aardgasvrij en congestiemanagement. Concreet betekent dit dat er klanten zijn die geen zonnepanelen kunnen installeren en daardoor geen duurzame energie kunnen opwekken, omdat er geen ruimte meer is op het netwerk.” Daarom vindt hij dat er slim naar de energiemarkt gekeken moet worden. “Er zijn niet altijd pasklare oplossingen voorhanden, maar door met elkaar in gesprek te blijven, kunnen we oplossingen aan elkaar verbinden. Internet of Energy is voor ons dan ook een verzameling van oplossingen.”

Daarbij is het niet altijd een technische oplossing die ons gaat helpt om van onder andere congestieproblemen af te komen. Het antwoord kan volgens Pierre van Vliet van Aveco de Bondt Duurzaamheidsadvies ook schuilen in de manier waarop we bouwen. “Kijk bijvoorbeeld naar een gebouw in Zwitserland, dat zonder verwarming, koeling en energie tussen de 22 en 26 graden Celcius blijft. Het hele jaar door. Ik pleit om de opgave meer integraal te bekijken en bijvoorbeeld ook milieu-impact en gezondheid mee te nemen in overwegingen.” Volgens Van Vliet ontbreekt het over het algemeen aan overkoepelende wet- en regelgeving, waardoor het lastiger is om oplossingsrichtingen bij elkaar te brengen. “Dat betekent dat je nu vooral afhankelijk bent van mensen met lef en intrinsieke motivatie, om opgaves integraal op te pakken. We moeten dus gezamenlijk werken aan bewustwording voor dat perspectief. De techniek is er. De uitdaging ligt in het bij elkaar brengen van oplossingen.”

Toekomstgerichte verduurzaming

De bewustwording en aandacht voor die integrale aanpak is gelukkig in opmars, zo weet Linda Pennings van SPIE: “Met ons programma Ecolution proberen we onze klanten mee te nemen in toekomstgerichte verduurzaming. Daar verstaan we een compleet spectrum onder van ambitiebepaling tot het analyseren van mogelijkheden en het uitschrijven van een roadmap. Ook het exploiteren met een prestatiegarantie wordt steeds belangrijker en bepalender.” De basis van slimme oplossingen is volgens haar dat de installaties die je hebt, ook optimaal werken. “Continuous commisioning [Het opsporen en verhelpen van problemen en het optimaliseren van prestaties, red.]kan ervoor zorgen dat je niet alleen het gebouw optimaal inricht, maar ook het gebied. Wat we op dit moment in de praktijk zien is dat er vragen komen van klanten die aan de maximale bezetting van het elektriciteitsnetwerk zitten en daardoor bijvoorbeeld lastiger afscheid kunnen nemen van aardgas. Wij proberen slimme systemen in te zetten zodat de balans terugkeert en toekomstgerichte stappen wél mogelijk worden.”

Internet of Energy: ‘Noodzakelijk voor versnelling energietransitie’

Optimaal inregelen

Dat er nog veel laaghangend fruit hangt om te plukken, illustreert Benjamin Wentink van MAIN Energie: “We doen zelf veel analyses om kansen bloot te leggen voor de verduurzaming van vastgoed. Het is belangrijk dat wij die handschoen oppakken, want je kunt duidelijk merken dat er anders te weinig beweging ontstaat. Als partijen geen duidelijke voorzetten krijgen, dan gebeurt er te weinig. Daarnaast zien we de trend dat zij de realisatie van verschillende oplossingen het liefst bij één partij willen onderbrengen.” Er liggen kansen om bijna bij iedere partij een flinke stap vooruit te helpen. “ Bijna ieder vastgoed kan significante besparingen realiseren met percentages oplopend tot wel 50%. Dat inzicht is ontzettend belangrijk, dus geven we aan wat er verbeterd moet worden, bijvoorbeeld het installeren en optimaal inregelen van een nieuwe of bestaande installatie.”

Er liggen veel kansen voor energiebesparing en het beter afstemmen van vraag en aanbod. Maar waar moeten we vandaag nog mee stoppen en wat moeten we anders gaan doen?  Van Vliet: “De koppeling met internet maakt ons kwetsbaar, zeker als allerlei gelijksoortige diensten en activiteiten op grote schaal aan elkaar worden gekoppeld, het Internet of Things (IoT). Welleweerd snapt die vraag en nuanceert: “Het Internet of Energy is een web waarin op verschillende plekken kennis wordt opgeslagen en beschikbaar wordt gesteld. Er is niet één centrale plek, dus als de cloudverbinding wegvalt is er een lokaal vangnet. De cloud is een middel om die data uit te wisselen, maar maak je energiesysteem er niet afhankelijk van.” Volgens hem moet er gebouwoverstijgend gekeken worden naar de opgave. Pennings merkt dat nog niet alle gebouweigenaren dit doen, maar dat er wel beweging zichtbaar is: “We zien dat het schaalniveau boven het pand steeds belangrijker wordt. Er wordt nu al meer gekeken naar wat een buurbedrijf doet en wat er in de omgeving gebeurt, bijvoorbeeld rondom de Regionale Energie Strategie en de uitrol in wijkplannen.”

Hoger schaalniveau

De kansen om een energiehub of -web in te zetten op een hoger schaalniveau zijn duidelijk voor de deelnemers. Hoe dit in de praktijk kan werken, illustreert Van Beek: “Ga op zoek naar slimme oplossingen en doe dat samen met elkaar om je slagkracht te vergroten. Zorg er in ieder geval voor dat je gaat monitoren en zet de eerste stap, eventueel samen met andere organisatie in het gebied. Ontdek wat je in huis hebt op het vlak van installaties, isolatie en uitstoot van schadelijke broeikasgassen. Die informatie is essentieel om te bepalen welke richting je op gaat.” De Vries concretiseert: “Het begint met aansturen en monitoring. Toekomstbestendigheid is daarbij een sleutelwoord. Het energiesysteem ontwikkelt zich razendsnel. Zorg er daarom voor dat de installaties en systemen die je nu ontwerpt en realiseert de mogelijkheid hebben om ze slim aan te sturen. Op die manier maak je vastgoed en installaties klaar voor de optimalisatiestrategieën die in de toekomst in beeld komen.”

Tekst: Marvin van Kempen, Beeld: Shutterstock

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c225 c243
Volgende cursus Basiscertificaat energietransitie gebouwde omgeving op de rol

Volgende cursus Basiscertificaat energietransitie ...

1 feb om 08:00 uur
timer 1 min

Er staat weer een cursus Basiscertificaat energietransitie gebouwde omgeving op de rol. Je leert van ...

Lees verder »

c21 c160 c225 c243 c293
‘Gezondheid van huurwoningen staat nog in de kinderschoenen’

‘Gezondheid van huurwoningen staat nog ...

1 feb om 07:01 uur
timer 15 min

Zijn verduurzaamde woningen wel echt duurzaam en gezond? Het antwoord op die vraag blijkt complexer dan gedacht, ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c244 c293
Bramske van Beijma: belang en urgentie ABN AMRO Duurzame 50

Bramske van Beijma: belang en urgentie ABN AMRO ...

30 jan om 10:01 uur
timer 3 min

Tijdens de komende, vernieuwde editie van Building Holland, op 8 en 9 november 2023 (Koninklijke Jaarbeurs, Utrecht), ...

Lees verder »

c21 c135 c225 c243 c244
Hugo de Jonge: 'Wel bouwen in backyard'

Hugo de Jonge: 'Wel bouwen in backyard'

23 jan om 07:01 uur
timer 6 min

De versnelling en opschaling van de woningbouw is gebaat bij een vereenvoudiging van de regels. Precies dat was ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c244 c295
BAM: ‘duurzamer, voorspelbaarder en winstgevender’

BAM: ‘duurzamer, voorspelbaarder en winstgevender’

19 jan om 11:01 uur
timer 2 min

Vandaag presenteert bouwreus Koninklijke BAM Groep nieuwe plannen op het gebied van duurzaam ondernemen. De nieuwe ...

Lees verder »

c21 c225 c243
'Energielabel C voor kantoren is goed te doen'

'Energielabel C voor kantoren is goed te doen'

13 jan om 11:00 uur
timer 6 min

Kantoorgebouwen die op 1 januari 2023 een energielabel D of slechter hebben, lopen het risico op sluiting. Vanaf ...

Lees verder »

c21 c243 c286 c295
Podcast #20 Dura Vermeer & Breman over klimaatverandering in de bouw- en installatiesector

Podcast #20 Dura Vermeer & Breman over klimaatverandering ...

12 jan om 16:01 uur
timer 1 min

Dura Vermeer & Breman over de gevolgen van klimaatverandering voor de bouw- en installatiesector. Wat zijn ...

Lees verder »

c21 c54 c135 c243
Prijsplafond is geen blijvende oplossing

Prijsplafond is geen blijvende oplossing

12 jan om 15:01 uur
timer 3 min

Met de nodige verbazing volgde Duurzaam Gebouwd-expert Albert Hulshoff de afgelopen maanden het debat over het ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c265
Leg zelf het energieverbruik van kantoren onder vergrootglas

Leg zelf het energieverbruik van kantoren onder ...

10 jan om 15:01 uur
timer 3 min

Diverse duurzaamheidsnormeringen die allang zijn ingegaan, zoals het Energielabel C voor de meeste kantoren, blijven ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c291
Gekleurde zonnepanelen voor monumentale panden

Gekleurde zonnepanelen voor monumentale panden

5 jan om 13:01 uur
timer 3 min

De markt én gemeenten bieden nieuwe mogelijkheden om ook monumentale panden te verduurzamen. Zo zijn er ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c280
Impact en restwaardering van maatschappelijk vastgoed

Impact en restwaardering van maatschappelijk ...

30-12-2022 om 10:01 uur
timer 5 min

Maak inzichtelijk wat de impact is van verduurzaming en zorg voor een duidelijke restwaardering. Onderzoek kansen ...

Lees verder »

c21 c225 c243
Giga ontzorging en meer controle over energieverbruik

Giga ontzorging en meer controle over energieverbruik

28-12-2022 om 10:01 uur
timer 4 min

In tijden van stijgende inflatie door torenhoge energieprijzen is het inzichtelijk maken van die energiekosten ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up