Het kan anders: parkeernormen

timer3 min
Het kan anders: parkeernormen

In een blogreeks gaat Hans Hidden in op hoe het ‘anders kan’ in de ruimtelijke omgeving, waarin hij nadrukkelijk uitkomt op het realiseren woonwerkunits. Daarbij komen financiering en verkaveling aan bod en dit keer: parkeernormen.

Een Nederlandse gemeente staat het geheel vrij zelf parkeernormen te bepalen door middel van hun lokale democratie en autonomie. Zij eist via haar parkeernota, met de daarin vermelde parkeernormen, een bepaald aantal parkeerplaatsen per type unit. Vaak wordt de vraag gesteld of deze normen redelijk zijn. Zeker in combinatie met de eis om op privaat domein te gaan parkeren.
Die laatste eis komt vaker voor sinds de invoering van de nieuwe Wet Ruimtelijk Ordening en van de Grondexploitatiewet. Beiden werden in 2008 op elkaar afgestemd via toelichtingen op de vereiste exploitatieopzet. Mede door deze wetgevingen gingen gemeenten als projectontwikkelaar residueel rekenen met behulp van inzet van, vaak extern ingehuurde plan- en bouweconomen. Bij residueel rekent men terug van een totaalprijs, bijvoorbeeld de totale marktprijs, naar een kostenpost of kostenelement, bijvoorbeeld de grond.

Privaat domein

De conclusie is al snel getrokken: Bij nieuwbouw- en vernieuwbouwprojecten op uitleg- en inbreilocaties loont het voor de gemeente, met grondpositie, parkeren op privaat domein te eisen. Hierdoor kan het gemeentelijk grondbedrijf meer grond verkopen of verpachten. Veranderen we de parkeernormen, dan draaien we ook aan de knop (noodzakelijke) financiering van een woonwerkgebouw. Minder parkeren op privaat domein en meer parkeren op publiek domein verlaagt deze noodzakelijke financiering.
Parkeren op publiek domein wordt door de gemeente gefinancierd uit onder andere de WOZ-inkomsten. Niet uit de motorrijtuigenbelasting. Hier kan aan de knop parkeernormen worden gedraaid: de eis van parkeren op privaat domein kan worden verlegd naar parkeren op publiek domein en wel met financiering vanuit dat deel van de motorrijtuigenbelasting dat bij het ministerie van Financiën in de pot algemene middelen zit.

Het kan anders: parkeernormen

Autodelen

Naast deze verlegging zouden parkeernormen gebaseerd kunnen worden op de werkelijke behoefte aan parkeerduur per koppel woonunit-werkunit, mede gelet op het soort voertuig en het gemeenschappelijk gebruik daarvan. Vergeet niet het financiële belang hiervan: de kosten van een ondergrondse parkeerplaats in de Randstad bedragen al gauw 35.000 euro. Voor veel starters, die dat direct of indirect gaan financieren, is dat de financiële druppel die de 'leenemmer' doet overlopen. Gelukkig zijn er compacte voertuigen in de markt die, in dicht bebouwde omgevingen, gebruikswaarde hebben. Ze nemen minder parkeerruimte in beslag en kunnen eventueel gedeeld worden bij gebruik. (Ver-)bouw voor bepaalde doelgroepen met weinig autobezit verdient wellicht eigen parkeernormen en we zouden het parkeergebruik beter kunnen afstemmen op het aantal beschikbare parkeerplaatsen.

Elektrisch

De electrisch aangedreven auto past eigenlijk niet in dit verhaal. Opladen van de accu’s in deze, soms brede voertuigen vraagt om meer parkeerduur, oplaadpalen, meer electra-bekabeling en verhoogt daarmee de vraag naar vierkante meter parkeeroppervlak. Een out-of-the-box-oplossing is: publieke (half-)ondergrondse oplaadstations, mede gefinancierd vanuit de motorrijtuigenbelasting geheven op dit soort auto’s. Bovendien: milieuwinst kan in de stad sneller geboekt worden via uitgebreid, schoon, betaalbaar en betrouwbaar openbaar vervoer met veel haltes. Dit soort OV beperkt de vraag naar parkeerplaatsen.

Het kan anders: parkeernormenNoemenswaardig is tot slot de grastegel als bestrating voor bovengronds parkeren. Kiezen we voor deze tegel dan kiezen we voor: meer groen, betere drainage en voor minder opwarming van de stad in de (na-)zomer.
Door bovengenoemde veranderingen, mede in de parkeernormen, zullen de stichtingskosten van woonwerkgebouwen verlaagd kunnen worden. Dit is onderdeel van het herstelplan 'Het kan anders'.

Tekst: Hans Hidden (foto rechts)

Lees ook:
deel 1 - Het kan anders
deel 2 - Het kan anders: financiering
deel 4 - Het kan anders: verkavelen
deel 5 - Het kan anders: bestemmingsplannen
deel 6 - Het kan anders: kostendelersnorm

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c225 c243
Hoe ga je om met de stijgende energiekosten?

Hoe ga je om met de stijgende energiekosten?

9 aug om 13:01 uur
timer 4 min

De energieprijzen zijn in een jaar tijd vijf keer zo hoog geworden. Niemand weet wat de toekomst brengt, maar ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c261
Digitalisering energietransitie vraagt om één taal

Digitalisering energietransitie vraagt om één ...

3 aug om 13:01 uur
timer 3 min

Digitale technologie en data zijn essentieel voor de energietransitie. Maar de overheid en sectorpartijen hebben ...

Lees verder »

c185 c223 c243 c244
Whitepaper: SPIE | Integrale aanpak helpt duurzaamheidsambities scherpstellen

Whitepaper: SPIE | Integrale aanpak helpt duurzaamheidsambities ...

De doelstellingen rondom energie en materialen zijn kraakhelder: met minder dan een decennium op de klok om het ...
c21 c225 c243 c295
Energienoodramp

Energienoodramp

26 jul om 16:00 uur
timer 2 min

Nog maar een jaar geleden stonden plots de straten blank in Limburg. In allerijl werden zandzakken gevuld, dijken ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c265
Sterke toename opwek eigen energie

Sterke toename opwek eigen energie

26 jul om 10:01 uur
timer 3 min

Bij bedrijven die werken met de CO2-Prestatieladder komt de energietransitie in de volle breedte op gang. Er is ...

Lees verder »

c21 c225 c243
Versnellen naar waterstof: wanneer zijn we H2-ready?

Versnellen naar waterstof: wanneer zijn we H2-ready?

22 jul om 13:00 uur
timer 4 min

In minder dan 30 jaar moet Nederland vol staan met aardgasvrije en energieneutrale woningen. Dat einddoel mag ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c244
Zevende Ketenkracht event: duurzaamheid, losmaakbaarheid én natuur

Zevende Ketenkracht event: duurzaamheid, losmaakbaarheid ...

14 jul om 14:00 uur

Donderdag 30 juni was het tijd voor alweer het zevende Ketenkracht-event van VBI, dat plaatsvond op het terrein ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c244 c293
Download de whitepaper 'Integrale aanpak helpt duurzaamheidsambities scherpstellen'

Download de whitepaper 'Integrale aanpak helpt ...

13 jul om 16:00 uur

De doelstellingen rondom energie en materialen zijn kraakhelder: met minder dan een decennium op de klok om het ...

Lees verder »

c21 c225 c243
Impact maken in de klimaattransitie: 100 Months to Change

Impact maken in de klimaattransitie: 100 Months ...

7 jul om 14:00 uur
timer 1 min

Ben jij hard aan de slag om impact te maken in de klimaattransitie en kun je een inspiratieboost gebruiken? Tijdens ...

Lees verder »

c21 c135 c225 c243 c291
Uitvoering Transitievisie Warmte versnellen

Uitvoering Transitievisie Warmte versnellen

6 jul om 15:01 uur
timer 4 min

De energietransitie in Nederland is in volle gang en vrijwel alle gemeenten hebben daarvoor een Transitievisie ...

Lees verder »

c21 c225 c243
Al 1.500 ton CO2 en 3,5 miljoen euro besparing gevonden met Sport NL Groen

Al 1.500 ton CO2 en 3,5 miljoen euro besparing ...

6 jul om 09:00 uur

Sport NL Groen bestaat inmiddels ruim een half jaar. Sindsdien maken al 350 partners in de sport en 40 gemeenten ...

Lees verder »

c21 c135 c225 c237 c243
Bijna duizend zonnepanelen op één dak

Bijna duizend zonnepanelen op één ...

5 jul om 15:00 uur
timer 2 min

Op het dak van het voormalige Zeefgebouw op het Suikerterrein in Groningen zijn afgelopen vrijdag liefst 911 zonnepanelen ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up