Het kan anders: parkeernormen

timer3 min
Het kan anders: parkeernormen

In een blogreeks gaat Hans Hidden in op hoe het ‘anders kan’ in de ruimtelijke omgeving, waarin hij nadrukkelijk uitkomt op het realiseren woonwerkunits. Daarbij komen financiering en verkaveling aan bod en dit keer: parkeernormen.

Een Nederlandse gemeente staat het geheel vrij zelf parkeernormen te bepalen door middel van hun lokale democratie en autonomie. Zij eist via haar parkeernota, met de daarin vermelde parkeernormen, een bepaald aantal parkeerplaatsen per type unit. Vaak wordt de vraag gesteld of deze normen redelijk zijn. Zeker in combinatie met de eis om op privaat domein te gaan parkeren.
Die laatste eis komt vaker voor sinds de invoering van de nieuwe Wet Ruimtelijk Ordening en van de Grondexploitatiewet. Beiden werden in 2008 op elkaar afgestemd via toelichtingen op de vereiste exploitatieopzet. Mede door deze wetgevingen gingen gemeenten als projectontwikkelaar residueel rekenen met behulp van inzet van, vaak extern ingehuurde plan- en bouweconomen. Bij residueel rekent men terug van een totaalprijs, bijvoorbeeld de totale marktprijs, naar een kostenpost of kostenelement, bijvoorbeeld de grond.

Privaat domein

De conclusie is al snel getrokken: Bij nieuwbouw- en vernieuwbouwprojecten op uitleg- en inbreilocaties loont het voor de gemeente, met grondpositie, parkeren op privaat domein te eisen. Hierdoor kan het gemeentelijk grondbedrijf meer grond verkopen of verpachten. Veranderen we de parkeernormen, dan draaien we ook aan de knop (noodzakelijke) financiering van een woonwerkgebouw. Minder parkeren op privaat domein en meer parkeren op publiek domein verlaagt deze noodzakelijke financiering.
Parkeren op publiek domein wordt door de gemeente gefinancierd uit onder andere de WOZ-inkomsten. Niet uit de motorrijtuigenbelasting. Hier kan aan de knop parkeernormen worden gedraaid: de eis van parkeren op privaat domein kan worden verlegd naar parkeren op publiek domein en wel met financiering vanuit dat deel van de motorrijtuigenbelasting dat bij het ministerie van Financiën in de pot algemene middelen zit.

Het kan anders: parkeernormen

Autodelen

Naast deze verlegging zouden parkeernormen gebaseerd kunnen worden op de werkelijke behoefte aan parkeerduur per koppel woonunit-werkunit, mede gelet op het soort voertuig en het gemeenschappelijk gebruik daarvan. Vergeet niet het financiële belang hiervan: de kosten van een ondergrondse parkeerplaats in de Randstad bedragen al gauw 35.000 euro. Voor veel starters, die dat direct of indirect gaan financieren, is dat de financiële druppel die de 'leenemmer' doet overlopen. Gelukkig zijn er compacte voertuigen in de markt die, in dicht bebouwde omgevingen, gebruikswaarde hebben. Ze nemen minder parkeerruimte in beslag en kunnen eventueel gedeeld worden bij gebruik. (Ver-)bouw voor bepaalde doelgroepen met weinig autobezit verdient wellicht eigen parkeernormen en we zouden het parkeergebruik beter kunnen afstemmen op het aantal beschikbare parkeerplaatsen.

Elektrisch

De electrisch aangedreven auto past eigenlijk niet in dit verhaal. Opladen van de accu’s in deze, soms brede voertuigen vraagt om meer parkeerduur, oplaadpalen, meer electra-bekabeling en verhoogt daarmee de vraag naar vierkante meter parkeeroppervlak. Een out-of-the-box-oplossing is: publieke (half-)ondergrondse oplaadstations, mede gefinancierd vanuit de motorrijtuigenbelasting geheven op dit soort auto’s. Bovendien: milieuwinst kan in de stad sneller geboekt worden via uitgebreid, schoon, betaalbaar en betrouwbaar openbaar vervoer met veel haltes. Dit soort OV beperkt de vraag naar parkeerplaatsen.

Het kan anders: parkeernormenNoemenswaardig is tot slot de grastegel als bestrating voor bovengronds parkeren. Kiezen we voor deze tegel dan kiezen we voor: meer groen, betere drainage en voor minder opwarming van de stad in de (na-)zomer.
Door bovengenoemde veranderingen, mede in de parkeernormen, zullen de stichtingskosten van woonwerkgebouwen verlaagd kunnen worden. Dit is onderdeel van het herstelplan 'Het kan anders'.

Tekst: Hans Hidden (foto rechts)

Lees ook:
deel 1 - Het kan anders
deel 2 - Het kan anders: financiering
deel 4 - Het kan anders: verkavelen
deel 5 - Het kan anders: bestemmingsplannen
deel 6 - Het kan anders: kostendelersnorm

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c20 c140 c225 c236 c243 c295 c298
'A New Dawn' is de Nederlandse inzending voor EXPO 2025

'A New Dawn' is de Nederlandse inzending voor ...

22 mrt om 09:47 uur
timer 3 min

De Nederlandse inzending voor World Expo 2025 Osaka laat volgens minister Buitenlandse Handel en Ontwikkelingsamenwerking ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c298
Nieuwe ‘DEI+ aardgasloos’ interessant voor bredere doelgroep

Nieuwe ‘DEI+ aardgasloos’ interessant ...

20 mrt om 10:01 uur
timer 2 min

Investeer jij als ondernemer en/of eindgebruiker in een innovatie voor aardgasloze woningen, wijken, woon- en ...

Lees verder »

c21 c135 c225 c243 c280 c298
Hoe overleef je de ‘valley of death’ van de wijkaanpak?

Hoe overleef je de ‘valley of death’ ...

17 mrt om 10:01 uur
timer 7 min

Wat zijn de actuele knelpunten in de energietransitie? Die onderwerpen vormen de basis van een serie events van ...

Lees verder »

c223 c243
Whitepaper: met snelheid, impact en kwaliteit naar all-electric

Whitepaper: met snelheid, impact en kwaliteit ...

Er komen in rap tempo verschillende crises op ons af, waaronder de energiecrisis. We krijgen te maken met torenhoge ...
c21 c160 c225 c243 c244 c266
Circulair en zelfvoorzienend: woonwijk op ponton

Circulair en zelfvoorzienend: woonwijk op ponton

16 mrt om 10:01 uur
timer 5 min

Ook gezien het vele jonge publiek schoot CFP Green Buildings onlangs weer raak met de CFP Innovatiedag. Naast ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c246
Young professional Alycia Biekram: diversiteit bundelen

Young professional Alycia Biekram: diversiteit ...

15 mrt om 10:01 uur
timer 4 min

Na de zomer gaat Duurzaam Gebouwd samen met ABN AMRO op zoek naar de beste verduurzamers van Nederland. We doen ...

Lees verder »

c21 c148 c160 c225 c243
Weinig investeringen in verduurzaming bedrijfspanden

Weinig investeringen in verduurzaming bedrijfspanden

9 mrt om 10:01 uur
timer 2 min

Door het verplichte Energielabel C, alle klimaatdoelstellingen én de toekomstige, verplichte Europese rapportage ...

Lees verder »

c21 c225 c227 c243
Cursus Energietransitie slaat brug tussen techniek en beleid

Cursus Energietransitie slaat brug tussen techniek ...

6 mrt om 11:30 uur
timer 6 min

Ben jij al helemaal thuis in de praktijk van de energietransitie? Hoe gaan de wijken van de toekomst er uitzien ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c244
Meer samenwerking Paris Proof Ranking van bedrijventerreinen

Meer samenwerking Paris Proof Ranking van bedrijventerreinen

3 mrt om 10:01 uur
timer 2 min

De Dutch Green Building Council en Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen gaan vanaf dit jaar intensiever ...

Lees verder »

c21 c225 c243
Whitepaper: Met snelheid, impact en kwaliteit naar all-electric

Whitepaper: Met snelheid, impact en kwaliteit ...

2 mrt om 10:00 uur
timer 1 min

Er komen in rap tempo verschillende crises op ons af, waaronder de energiecrisis. Het aantal Nederlandse gezinnen ...

Lees verder »

c21 c225 c243
Verduurzaming bedrijventerreinen vraagt innovatie en organisatie

Verduurzaming bedrijventerreinen vraagt innovatie ...

23 feb om 15:00 uur
timer 9 min

De urgentie om met de verduurzaming van bedrijventerreinen aan de slag te gaan is nog niet bij iedereen doordrongen, ...

Lees verder »

c21 c225 c243
Whitepaper: eenvoudigere renovaties met meer impact

Whitepaper: eenvoudigere renovaties met meer ...

16 feb om 10:00 uur
timer 1 min

In de gratis whitepaper ‘Zo maken corporaties renovaties eenvoudiger en met meer impact’ lees je hoe ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up