Het kan anders: parkeernormen

timer3 min
Het kan anders: parkeernormen

In een blogreeks gaat Hans Hidden in op hoe het ‘anders kan’ in de ruimtelijke omgeving, waarin hij nadrukkelijk uitkomt op het realiseren woonwerkunits. Daarbij komen financiering en verkaveling aan bod en dit keer: parkeernormen.

Een Nederlandse gemeente staat het geheel vrij zelf parkeernormen te bepalen door middel van hun lokale democratie en autonomie. Zij eist via haar parkeernota, met de daarin vermelde parkeernormen, een bepaald aantal parkeerplaatsen per type unit. Vaak wordt de vraag gesteld of deze normen redelijk zijn. Zeker in combinatie met de eis om op privaat domein te gaan parkeren.
Die laatste eis komt vaker voor sinds de invoering van de nieuwe Wet Ruimtelijk Ordening en van de Grondexploitatiewet. Beiden werden in 2008 op elkaar afgestemd via toelichtingen op de vereiste exploitatieopzet. Mede door deze wetgevingen gingen gemeenten als projectontwikkelaar residueel rekenen met behulp van inzet van, vaak extern ingehuurde plan- en bouweconomen. Bij residueel rekent men terug van een totaalprijs, bijvoorbeeld de totale marktprijs, naar een kostenpost of kostenelement, bijvoorbeeld de grond.

Privaat domein

De conclusie is al snel getrokken: Bij nieuwbouw- en vernieuwbouwprojecten op uitleg- en inbreilocaties loont het voor de gemeente, met grondpositie, parkeren op privaat domein te eisen. Hierdoor kan het gemeentelijk grondbedrijf meer grond verkopen of verpachten. Veranderen we de parkeernormen, dan draaien we ook aan de knop (noodzakelijke) financiering van een woonwerkgebouw. Minder parkeren op privaat domein en meer parkeren op publiek domein verlaagt deze noodzakelijke financiering.
Parkeren op publiek domein wordt door de gemeente gefinancierd uit onder andere de WOZ-inkomsten. Niet uit de motorrijtuigenbelasting. Hier kan aan de knop parkeernormen worden gedraaid: de eis van parkeren op privaat domein kan worden verlegd naar parkeren op publiek domein en wel met financiering vanuit dat deel van de motorrijtuigenbelasting dat bij het ministerie van Financiën in de pot algemene middelen zit.

Het kan anders: parkeernormen

Autodelen

Naast deze verlegging zouden parkeernormen gebaseerd kunnen worden op de werkelijke behoefte aan parkeerduur per koppel woonunit-werkunit, mede gelet op het soort voertuig en het gemeenschappelijk gebruik daarvan. Vergeet niet het financiële belang hiervan: de kosten van een ondergrondse parkeerplaats in de Randstad bedragen al gauw 35.000 euro. Voor veel starters, die dat direct of indirect gaan financieren, is dat de financiële druppel die de 'leenemmer' doet overlopen. Gelukkig zijn er compacte voertuigen in de markt die, in dicht bebouwde omgevingen, gebruikswaarde hebben. Ze nemen minder parkeerruimte in beslag en kunnen eventueel gedeeld worden bij gebruik. (Ver-)bouw voor bepaalde doelgroepen met weinig autobezit verdient wellicht eigen parkeernormen en we zouden het parkeergebruik beter kunnen afstemmen op het aantal beschikbare parkeerplaatsen.

Elektrisch

De electrisch aangedreven auto past eigenlijk niet in dit verhaal. Opladen van de accu’s in deze, soms brede voertuigen vraagt om meer parkeerduur, oplaadpalen, meer electra-bekabeling en verhoogt daarmee de vraag naar vierkante meter parkeeroppervlak. Een out-of-the-box-oplossing is: publieke (half-)ondergrondse oplaadstations, mede gefinancierd vanuit de motorrijtuigenbelasting geheven op dit soort auto’s. Bovendien: milieuwinst kan in de stad sneller geboekt worden via uitgebreid, schoon, betaalbaar en betrouwbaar openbaar vervoer met veel haltes. Dit soort OV beperkt de vraag naar parkeerplaatsen.

Het kan anders: parkeernormenNoemenswaardig is tot slot de grastegel als bestrating voor bovengronds parkeren. Kiezen we voor deze tegel dan kiezen we voor: meer groen, betere drainage en voor minder opwarming van de stad in de (na-)zomer.
Door bovengenoemde veranderingen, mede in de parkeernormen, zullen de stichtingskosten van woonwerkgebouwen verlaagd kunnen worden. Dit is onderdeel van het herstelplan 'Het kan anders'.

Tekst: Hans Hidden (foto rechts)

Lees ook:
deel 1 - Het kan anders
deel 2 - Het kan anders: financiering
deel 4 - Het kan anders: verkavelen
deel 5 - Het kan anders: bestemmingsplannen
deel 6 - Het kan anders: kostendelersnorm

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c225 c243 c295
Babyboomers moeten de kar trekken

Babyboomers moeten de kar trekken

21 jan om 14:01 uur
timer 3 min

De warmtetransitie is van ons allemaal, maar als het tempo te laag is voor de voortsnellende klimaatverandering, ...

Lees verder »

c21 c225 c243
'Betrokkenheid woningcorporaties bij energietransitie groot, planning ontbreekt'

'Betrokkenheid woningcorporaties bij energietransitie ...

20 jan om 16:30 uur
timer 2 min

Woningcorporaties worstelen met de vraag hoe ze hun bestaande woningvoorraad moeten verduurzamen. Uit het 'Marktonderzoek ...

Lees verder »

c21 c54 c135 c243 c265
Is NMDA toch MDMA?

Is NMDA toch MDMA?

18 jan om 15:30 uur
timer 3 min

Harm Valk: Als je het snel uitspreekt lijkt NMDA (het niet-meer-dan-anders principe uit de Warmtewet) verdacht veel op MDMA ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c275
Nieuw: digitaal magazine Warmtetransitievisies

Nieuw: digitaal magazine Warmtetransitievisies

18 jan om 14:00 uur
timer 1 min

In het nieuwe digitale magazine Warmtetransitievisies van Duurzaam Gebouwd lees je onder andere welke rol waterstof ...

Lees verder »

c21 c135 c225 c243 c244
HOVASZ inspireert tot veel duurzame keuzes

HOVASZ inspireert tot veel duurzame keuzes

17 jan om 14:01 uur
timer 7 min

Nabij Schiphol is in december een vernieuwde weg met fietspad en vrije busbaan (HOVASZ) in gebruik genomen. Bereikbaarheid, ...

Lees verder »

c21 c142 c225 c243
Doorstromers maken keuze voor all-electric makkelijk

Doorstromers maken keuze voor all-electric makkelijk

17 jan om 10:01 uur
timer 7 min

Als je iemand met technische knowhow een vastgoedportefeuille laat beheren, kan voor hem in de warmtetransitie ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c244 c265
Adviseurs kiezen voor energieneutraliteit als minimale ambitie

Adviseurs kiezen voor energieneutraliteit als ...

14 jan om 10:01 uur
timer 1 min

Vanaf deze maand neemt adviesbureau Merosch alleen nog opdrachten aan waarbij de minimale ambitie energieneutraliteit ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c265
Welke sportaccommodatie wordt de duurzame kampioen?

Welke sportaccommodatie wordt de duurzame kampioen?

13 jan om 17:01 uur
timer 2 min

Welke sportaccommodatie is de kampioen op het gebied van duurzaamheid? Tot 1 maart kan ook jouw vereniging meedingen ...

Lees verder »

c21 c225 c243
ING investeert in duurzame innovaties

ING investeert in duurzame innovaties

13 jan om 14:31 uur
timer 2 min

ING wordt als eerste financiële instelling aandeelhouder van EIT InnoEnergy, de Europese innovatiemotor voor ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c291
De grenzen van de wijkaanpak

De grenzen van de wijkaanpak

12 jan om 10:01 uur
timer 1 min

Niet alle gemeenten hebben de deadline gehaald, maar in bijna heel Nederland is inmiddels de Transitievisiewarmte ...

Lees verder »

c21 c190 c225 c243 c295
Klimaatneutraal bouwen kan al in 2025

Klimaatneutraal bouwen kan al in 2025

12 jan om 08:01 uur
timer 5 min

Het Lente Akkoord 2.0 moet er op korte termijn komen om de MPG naar 0 te krijgen, met onder andere het doel om ...

Lees verder »

c21 c185 c225 c243 c277
Innovatieve ingenieursprojecten met maatschappelijke meerwaarde

Innovatieve ingenieursprojecten met maatschappelijke ...

11 jan om 09:01 uur
timer 2 min

Wie wint de De Vernufteling 2021? Vanaf vandaag kun jij stemmen op je favoriete project. Bij de drie genomineerde ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up