Leren van elkaar staat centraal in cursus Basiscertificaat Energietransitie

timer4 min
Leren van elkaar staat centraal in cursus Basiscertificaat Energietransitie

Duurzaam Gebouwd-partner Nieman Raadgevende Ingenieurs organiseert in samenwerking met TVVL, Duurzaam Gebouwd en Squarewise de cursus ‘Basiscertificaat energietransitie gebouwde omgeving’ in 2022. In deze cursus word je in vijf dagdelen klaargestoomd tot een relevante partner voor alle stakeholders die betrokken zijn bij de energietransitie. Wij vroegen Harm Valk van Nieman om een tipje van de sluier te lichten.

“Het Basiscertificaat energietransitie gebouwde omgeving (BC-EGO) is bedoeld voor professionals die betrokken zijn bij de energietransitie van bouw- en vastgoed,” vertelt Valk, “en die zich realiseren dat de eigen vaktechnische kennis onvoldoende is om succesvol te zijn in die transitie.” In die zin is de cursus gericht op het verbreden van inzicht door over de schutting te kijken bij andere vakgebieden. “Dat gebeurt door het feit dat we werken met groepen vanuit verschillende achtergronden: technici, procesdenkers en doeners. Je leert van de docenten, maar zeker ook door de onderlinge uitwisseling tussen de cursisten.”

Geen schaap met vijf poten

De cursus is opgedeeld in vijf modules met elke keer een andere focus, al staat uitwisseling tussen cursisten continu centraal. Welke taal spreken zij en voor welk stukje van de systeempuzzel heb je ze nodig? Valk geeft een voorbeeld: “De beleidsadviseur van een corporatie kan iets leren van de processen rond een warmteplan bij de gemeente, de voetangels en klemmen van een netbeheerder of van de technische uitdagingen achter de voordeur van de installateur.” De veronderstelling hierbij is dat de kennis van elkaars randvoorwaarden helpt om processen te vereenvoudigen en beter op elkaar af te stemmen.

De cursus streeft ernaar professionals een cruciale bijdrage te laten leveren aan de energietransitie. “Dergelijke professionals vormen eigenlijk een nieuw type vakspecialisten”, zegt Valk. “Je zou ze ‘verduurzamers kunnen noemen, onafhankelijk van de organisatie bij wie ze in dienst zijn. Kenmerk is dat ze geleerd hebben om samenhang en afhankelijkheden te zien en die in het voordeel van het eindresultaat te benutten.” Dit is nodig in de huidige fase van verduurzaming, zegt Valk, omdat de ‘oplossingen die tot op heden worden gepresenteerd vaak eendimensionaal ogen’.

“Werkende oplossingen vragen een multidisciplinaire aanpak”, vervolgt hij, “maar de opgave is zo omvangrijk dat het onmogelijk is om steeds overal hele teams van deskundigen in te zetten. Dat is ook helemaal niet nodig! Als je bestaande kennis ontsluit en professionals hiermee in contact brengt, hen leert te spreken in een gemeenschappelijke taal, dan zijn die professionals ook zelf heel goed in staat om breder te kijken dan het vakgebied waarin ze zijn opgeleid.”

“Dat zien we ook al in de praktijk, waar de uitvoerder van de aannemer samen met de corporatiemedewerker de lastige sociale knelpunten bij een ingrijpende renovatie oplost en en-passant met de gemeente de coördinatie van infrawerkzaamheden verzorgt, zodat de netbeheerder ook soepel aan kan sluiten. Een schaap met vijf poten dus? Nee, want die bestaan niet (of zijn geen lang leven beschoren). Wel gedreven vakmensen die samen staan voor een klus en snappen dat dit meer is dan alleen maar techniek, of alleen maar beleid.”

Lessons learned

Nieman organiseerde samen met TVVL, Duurzaam Gebouwd en Squarewise al eerder de cursus BC-EGO en heeft daar diverse lessen uit getrokken. Zo is mede op basis van feedback een volledig dagdeel gewijd aan warmtenetten en bleken technische principes een belangrijker onderwerp om te behandelen dan bijvoorbeeld de eisen voor nieuwbouw. “Die zijn inmiddels ingeburgerd”, stelt Valk, “maar het is ook zo dat de transitie-opgave om verdieping vraagt.”

Dat de cursus succesvol is, blijkt uit de ambities die het organiserende team heeft. Valk: “Omdat er vraag is naar meer inhoud onderzoeken we momenteel de uitbreiding met een dagdeel tot drie hele dagen. Daarover volgt begin 2022 nadere informatie.”

Leren van elkaar staat centraal in cursus Basiscertificaat Energietransitie

Meld je aan

De cursus BC-EGO is bedoeld voor professionals die een bijdrage willen leveren aan de oplossingen voor een duurzame, gezonde en energieneutrale gebouwde omgeving. Tijdens de cursus doen zij context op over de transitie-opgaven. “Dit stelt ze in staat op een hoger abstractieniveau invulling te geven aan de eigen functie en de rol van de eigen organisatie”, aldus Valk. Verder is de cursus een ideale manier om inzicht, overzicht, persoonlijke groei, nieuwe contacten en praktische toepasbare kennis rondom de energietransitie op te doen. “Bovendien kunnen ze aansluiten bij het groeiende netwerk van het Gilde van Verduurzamers, de nieuwe beroepsvereniging van professionals die werken aan de transitie van de gebouwde omgeving.”

Meer informatie over de cursus is hier te vinden. Meteen aanmelden? Dat kan hier.

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c225 c243 c298
Nieuwe ‘DEI+ aardgasloos’ interessant voor bredere doelgroep

Nieuwe ‘DEI+ aardgasloos’ interessant ...

20 mrt om 10:01 uur
timer 2 min

Investeer jij als ondernemer en/of eindgebruiker in een innovatie voor aardgasloze woningen, wijken, woon- en ...

Lees verder »

c223 c243
Whitepaper: met snelheid, impact en kwaliteit naar all-electric

Whitepaper: met snelheid, impact en kwaliteit ...

Er komen in rap tempo verschillende crises op ons af, waaronder de energiecrisis. We krijgen te maken met torenhoge ...
c21 c135 c225 c243 c280 c298
Hoe overleef je de ‘valley of death’ van de wijkaanpak?

Hoe overleef je de ‘valley of death’ ...

17 mrt om 10:01 uur
timer 7 min

Wat zijn de actuele knelpunten in de energietransitie? Die onderwerpen vormen de basis van een serie events van ...

Lees verder »

c21 c160 c225 c243 c244 c266
Circulair en zelfvoorzienend: woonwijk op ponton

Circulair en zelfvoorzienend: woonwijk op ponton

16 mrt om 10:01 uur
timer 5 min

Ook gezien het vele jonge publiek schoot CFP Green Buildings onlangs weer raak met de CFP Innovatiedag. Naast ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c246
Young professional Alycia Biekram: diversiteit bundelen

Young professional Alycia Biekram: diversiteit ...

15 mrt om 10:01 uur
timer 4 min

Na de zomer gaat Duurzaam Gebouwd samen met ABN AMRO op zoek naar de beste verduurzamers van Nederland. We doen ...

Lees verder »

c21 c148 c160 c225 c243
Weinig investeringen in verduurzaming bedrijfspanden

Weinig investeringen in verduurzaming bedrijfspanden

9 mrt om 10:01 uur
timer 2 min

Door het verplichte Energielabel C, alle klimaatdoelstellingen én de toekomstige, verplichte Europese rapportage ...

Lees verder »

c21 c225 c227 c243
Cursus Energietransitie slaat brug tussen techniek en beleid

Cursus Energietransitie slaat brug tussen techniek ...

6 mrt om 11:30 uur
timer 6 min

Ben jij al helemaal thuis in de praktijk van de energietransitie? Hoe gaan de wijken van de toekomst er uitzien ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c244
Meer samenwerking Paris Proof Ranking van bedrijventerreinen

Meer samenwerking Paris Proof Ranking van bedrijventerreinen

3 mrt om 10:01 uur
timer 2 min

De Dutch Green Building Council en Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen gaan vanaf dit jaar intensiever ...

Lees verder »

c21 c225 c243
Whitepaper: Met snelheid, impact en kwaliteit naar all-electric

Whitepaper: Met snelheid, impact en kwaliteit ...

2 mrt om 10:00 uur
timer 1 min

Er komen in rap tempo verschillende crises op ons af, waaronder de energiecrisis. Het aantal Nederlandse gezinnen ...

Lees verder »

c21 c225 c243
Verduurzaming bedrijventerreinen vraagt innovatie en organisatie

Verduurzaming bedrijventerreinen vraagt innovatie ...

23 feb om 15:00 uur
timer 9 min

De urgentie om met de verduurzaming van bedrijventerreinen aan de slag te gaan is nog niet bij iedereen doordrongen, ...

Lees verder »

c21 c225 c243
Whitepaper: eenvoudigere renovaties met meer impact

Whitepaper: eenvoudigere renovaties met meer ...

16 feb om 10:00 uur
timer 1 min

In de gratis whitepaper ‘Zo maken corporaties renovaties eenvoudiger en met meer impact’ lees je hoe ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c244
Congres Gamechangers: ‘De gevestigde orde doorbreken’

Congres Gamechangers: ‘De gevestigde orde ...

13 feb om 17:45 uur
timer 8 min

Gamechangers in de Bouw en Infra liet zien dat het méér dan de hoogste tijd is voor systeem- en ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up