Leren van elkaar staat centraal in cursus Basiscertificaat Energietransitie

timer4 min
Leren van elkaar staat centraal in cursus Basiscertificaat Energietransitie

Duurzaam Gebouwd-partner Nieman Raadgevende Ingenieurs organiseert in samenwerking met TVVL, Duurzaam Gebouwd en Squarewise de cursus ‘Basiscertificaat energietransitie gebouwde omgeving’ in 2022. In deze cursus word je in vijf dagdelen klaargestoomd tot een relevante partner voor alle stakeholders die betrokken zijn bij de energietransitie. Wij vroegen Harm Valk van Nieman om een tipje van de sluier te lichten.

“Het Basiscertificaat energietransitie gebouwde omgeving (BC-EGO) is bedoeld voor professionals die betrokken zijn bij de energietransitie van bouw- en vastgoed,” vertelt Valk, “en die zich realiseren dat de eigen vaktechnische kennis onvoldoende is om succesvol te zijn in die transitie.” In die zin is de cursus gericht op het verbreden van inzicht door over de schutting te kijken bij andere vakgebieden. “Dat gebeurt door het feit dat we werken met groepen vanuit verschillende achtergronden: technici, procesdenkers en doeners. Je leert van de docenten, maar zeker ook door de onderlinge uitwisseling tussen de cursisten.”

Geen schaap met vijf poten

De cursus is opgedeeld in vijf modules met elke keer een andere focus, al staat uitwisseling tussen cursisten continu centraal. Welke taal spreken zij en voor welk stukje van de systeempuzzel heb je ze nodig? Valk geeft een voorbeeld: “De beleidsadviseur van een corporatie kan iets leren van de processen rond een warmteplan bij de gemeente, de voetangels en klemmen van een netbeheerder of van de technische uitdagingen achter de voordeur van de installateur.” De veronderstelling hierbij is dat de kennis van elkaars randvoorwaarden helpt om processen te vereenvoudigen en beter op elkaar af te stemmen.

De cursus streeft ernaar professionals een cruciale bijdrage te laten leveren aan de energietransitie. “Dergelijke professionals vormen eigenlijk een nieuw type vakspecialisten”, zegt Valk. “Je zou ze ‘verduurzamers kunnen noemen, onafhankelijk van de organisatie bij wie ze in dienst zijn. Kenmerk is dat ze geleerd hebben om samenhang en afhankelijkheden te zien en die in het voordeel van het eindresultaat te benutten.” Dit is nodig in de huidige fase van verduurzaming, zegt Valk, omdat de ‘oplossingen die tot op heden worden gepresenteerd vaak eendimensionaal ogen’.

“Werkende oplossingen vragen een multidisciplinaire aanpak”, vervolgt hij, “maar de opgave is zo omvangrijk dat het onmogelijk is om steeds overal hele teams van deskundigen in te zetten. Dat is ook helemaal niet nodig! Als je bestaande kennis ontsluit en professionals hiermee in contact brengt, hen leert te spreken in een gemeenschappelijke taal, dan zijn die professionals ook zelf heel goed in staat om breder te kijken dan het vakgebied waarin ze zijn opgeleid.”

“Dat zien we ook al in de praktijk, waar de uitvoerder van de aannemer samen met de corporatiemedewerker de lastige sociale knelpunten bij een ingrijpende renovatie oplost en en-passant met de gemeente de coördinatie van infrawerkzaamheden verzorgt, zodat de netbeheerder ook soepel aan kan sluiten. Een schaap met vijf poten dus? Nee, want die bestaan niet (of zijn geen lang leven beschoren). Wel gedreven vakmensen die samen staan voor een klus en snappen dat dit meer is dan alleen maar techniek, of alleen maar beleid.”

Lessons learned

Nieman organiseerde samen met TVVL, Duurzaam Gebouwd en Squarewise al eerder de cursus BC-EGO en heeft daar diverse lessen uit getrokken. Zo is mede op basis van feedback een volledig dagdeel gewijd aan warmtenetten en bleken technische principes een belangrijker onderwerp om te behandelen dan bijvoorbeeld de eisen voor nieuwbouw. “Die zijn inmiddels ingeburgerd”, stelt Valk, “maar het is ook zo dat de transitie-opgave om verdieping vraagt.”

Dat de cursus succesvol is, blijkt uit de ambities die het organiserende team heeft. Valk: “Omdat er vraag is naar meer inhoud onderzoeken we momenteel de uitbreiding met een dagdeel tot drie hele dagen. Daarover volgt begin 2022 nadere informatie.”

Leren van elkaar staat centraal in cursus Basiscertificaat Energietransitie

Meld je aan

De cursus BC-EGO is bedoeld voor professionals die een bijdrage willen leveren aan de oplossingen voor een duurzame, gezonde en energieneutrale gebouwde omgeving. Tijdens de cursus doen zij context op over de transitie-opgaven. “Dit stelt ze in staat op een hoger abstractieniveau invulling te geven aan de eigen functie en de rol van de eigen organisatie”, aldus Valk. Verder is de cursus een ideale manier om inzicht, overzicht, persoonlijke groei, nieuwe contacten en praktische toepasbare kennis rondom de energietransitie op te doen. “Bovendien kunnen ze aansluiten bij het groeiende netwerk van het Gilde van Verduurzamers, de nieuwe beroepsvereniging van professionals die werken aan de transitie van de gebouwde omgeving.”

Meer informatie over de cursus is hier te vinden. Meteen aanmelden? Dat kan hier.

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c184 c225 c243 c265
Plan en klimaatlabel noodzakelijk voor klimaatbestendige woningvoorraad

Plan en klimaatlabel noodzakelijk voor klimaatbestendige ...

Extreme wateroverlast, funderingsschade en hittestress zijn slechts enkele gevolgen van klimaatverandering. Er is op korte termijn actie nodig om de lasten eerlijk ...

Lees verder

c21 c225 c243
Verduurzaming VvE: eerst basis op orde

Verduurzaming VvE: eerst basis op orde

Uit onderzoek blijkt dat verduurzamingsplannen van eigenaren vaak in de ijskast belanden. Redenen zijn te hoge kosten, lastige interne besluitvorming en papieren ...

Lees verder

c21 c225 c243 c265
Actuele kennis voor vakmensen dankzij Skills

Actuele kennis voor vakmensen dankzij Skills

Met Skills maken vakmensen zich alle kennis eigen die nodig is voor ontwerp, installatie of onderhoud van warmtepompsystemen. Alklima / Mitsubishi Electric biedt ...

Lees verder

c21 c140 c225 c243 c265
Zeventiende editie Green Buildings Event: ‘Duurzaam in één dag’

Zeventiende editie Green Buildings Event: ‘Duurzaam ...

Op 11 april aanstaande is het tijd voor alweer de zeventiende editie van het Green Buildings Event, met als thema ‘Duurzaam in één dag’. ...

Lees verder

c21 c40 c225 c243 c244
Twee dagen lang op VSK 2024: Duurzaam Gebouwd Talks

Twee dagen lang op VSK 2024: Duurzaam Gebouwd ...

Duurzaam Gebouwd Talks is twee dagen lang te gast op de VSK 2024. Luister live mee als we in gesprek gaan met gasten als Doekle Terpstra (Techniek Nederland), Tim ...

Lees verder

c21 c41 c225 c243
Verduurzamingsactie nemen na inzicht in energieverbruik

Verduurzamingsactie nemen na inzicht in energieverbruik

Het Datastelsel Verduurzaming Utiliteit, een ontwikkeling van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het Platform Duurzame Huisvesting (PDH), laat gebouweigenaren ...

Lees verder

c21 c225 c243 c265
EV’s als opslagsysteem om netcongestie aan te pakken

EV’s als opslagsysteem om netcongestie ...

Om het overbelaste stroomnet te ontzien overwegen gemeenten om laadpalen voor elektrische auto’s af te knijpen. Maar een auto kan juist worden ingezet als ...

Lees verder

c21 c26 c243 c265
Energieneutraal pand met houten draagconstructie in Den Helder

Energieneutraal pand met houten draagconstructie ...

Probedrijven bouwt een nieuw pand aan de Pastoor Koopmanweg in Den Helder. De bouworganisatievorm is een UAV-GC-contract en het pand levert meer energie op dan ...

Lees verder

c21 c225 c243
<span>Onderhoud en monitoring warmte- en koudenetwerken in eigen beheer</span>

Onderhoud en monitoring warmte- en koudenetwerken ...

De werkzaamheden voor de warmtenetten van Ennatuurlijk zijn door diezelfde organisatie overgenomen van Veolia. “Deze stap stelt Ennatuurlijk in staat om in ...

Lees verder

c21 c225 c243 c265
Werkelijke energieverbruik van gebouwen bepalen met energiegame

Werkelijke energieverbruik van gebouwen bepalen ...

De volgende Energie Bespaar Game voor Gebouwen staat voor maart 2024 op de rol. Dit ‘Gamified leren’-spel laat je het werkelijke energieverbruik van ...

Lees verder

c21 c225 c243
Contract voor flexibele energielevering

Contract voor flexibele energielevering

Netbeheerder Enexis en Groningse ontwikkelaar van grootschalige duurzame energie Novar sluiten een Biedplicht-contract af voor het zonnepark in Noordoost-Groningen. ...

Lees verder

c21 c26 c40 c243 c260
120 duurzame kant-en-klaar woningen voor Texel

120 duurzame kant-en-klaar woningen voor Texel

Er komen 120 nieuwe en duurzame woningen aan de Marsweg Zuid op Texel. Daarvoor ondertekenden Stichting Woontij, Rabo SmartBuilds en gemeente Texel een overeenkomst. ...

Lees verder

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up