De voordelen van vernieuwbare materialen  

timer3 min
De voordelen van vernieuwbare materialen  

Ontwerpteams nemen zich voor, aan de start van een project, voor om met vernieuwbare materialen te werken. Helaas blijken de materialen niet veel voordeliger uit te komen in de MPG. Goedkoper zijn ze ook niet. Wat zijn goede redenen om vernieuwbare materialen te gebruiken?

Vernieuwbare materialen zijn niet alleen ‘minder slecht’ dan de traditionele materialen, ze hebben ook positieve eigenschappen en dragen bij aan waardecreatie op meerdere schaalniveaus. Het integreren daarvan vraagt om een holistische benadering, waarbij ook maatschappelijk en ecologische aspecten meegenomen worden.

1. Dubbel circulair

De vernieuwbare materialen zitten in de biologische kringloop in het Ellen McArthur-model. De materialen kunnen altijd weer terugkeren, doordat ze organisch afgebroken worden en zo voedsel zijn voor planten en bomen. Maar deze materialen kunnen ook in de technische kringloop worden opgenomen: een houten plank kan terug de natuur in, maar kan ook goed hergebruikt worden. Met deze materialen kun je de kringlopen dus integreren. Op deze wijze ontstaat er synergie tussen de twee kringlopen en wordt meer waarde toegevoegd.

De voordelen van vernieuwbare materialen  2. Invloed op het binnenmilieu

Ook buiten de scope van levenscyclusanalyse (MPG) is er de positieve bijdrage van vernieuwbare materialen, bijvoorbeeld op het binnenmilieu. Steenachtige materialen in het interieur zijn koel en hard. De afwerking met verf en vloerbedekking bevat vaak vluchtige organische stoffen. Er zijn wel grenzen opgesteld om uitstoot hiervan te beperken, maar dat neemt niet weg dat we in ons interieur worden blootgesteld aan toxiciteit. Vernieuwbare materialen (hout, marmoleum, linnen) dragen bij aan de kwaliteit van het binnenmilieu. De geur is prettiger, de akoestiek is aangenamer en de materialen voelen warmer aan. Hout draagt eraan bij dat de luchtvochtigheid binnen gezonde grenzen blijft.

3. Welbevinden in een gebouw

Naast de fysische eigenschappen komen we er ook steeds meer achter dat ontwerpen met vernieuwbare materialen ook bijdraagt aan ons welbevinden (biofilisch ontwerpen). Natuurlijke structuren (houtnerven) zijn herkenbaar, maar altijd anders. Het materiaal voelt fijn aan. Uit onderzoek blijkt dat schoolkinderen in een interieur met vernieuwbare materialen een lagere hartslag hebben. In kantoren waar mensen zich goed voelen, zijn mensen minder vaak ziek en hebben een hogere productiviteit.

De voordelen van vernieuwbare materialen  

Jean Frantzen: "Ook buiten de scope van levenscyclusanalyse (MPG) is er de positieve bijdrage van vernieuwbare materialen, bijvoorbeeld op het binnenmilieu."

4. Opslaan van CO2

Een belangrijk voordeel van vernieuwbare materialen, buiten de scope van de bouw (MPG), is hun vermogen om CO2 op te slaan. We hebben afgesproken dat de opgeslagen CO2 wordt toegekend aan bosbouw of landbouw. Het draagt niettemin actief bij aan het verminderen van de CO2 in de atmosfeer (Klimaatakkoord van Parijs). Een houten gebouw kan meer CO2 opgeslagen hebben dan tijdens de winning en productie werd uitgestoten. Het stimuleren van bosbouw en het gebruik van meer hout in de bouw draagt bij aan het terugdringen van CO2 in de atmosfeer.

5. Effect op stikstof-, water- en biodiversiteitscrises

Verder hebben vernieuwbare materialen impact op maatschappelijke kwesties buiten de directe bouwomgeving. Het verbouwen van gewassen voor bouwmaterialen heeft aantoonbaar positieve effecten op de stikstof-, water- en biodiversiteitscrises. Door het verminderde gebruik van meststoffen en pesticiden verbetert de bodemkwaliteit, verhoogt de biodiversiteit en het aandeel koolstof in de bodem en verbetert de opslag en doorlaatbaarheid voor water. Dit draagt niet alleen bij aan de duurzaamheid van de bouw, maar ook aan bredere ecologische en maatschappelijke  doelen. Boeren hebben een alternatief voor de veeteelt en kunnen overstappen naar het verbouwen van bouwmaterialen.

De keuze om te bouwen met vernieuwbare materialen leidt niet direct tot een veel lagere MPG en kost soms wat meer. Het leidt wél tot gezonde, circulaire gebouwen waarbinnen het fijn wonen of werken is. Daarnaast heeft het bouwen met vernieuwbare materialen buiten de scope van de bouwwereld voordelen omdat het CO2 opslaat en bijdraagt aan een schoner milieu. Deze afwegingen kunnen in het begin van het ontwerpproces samen met de opdrachtgever gemaakt worden.

Tekst: Jean Frantzen, senior adviseur Energie en Duurzaam Bouwen bij DGMR

Foto bovenaan: Hotel Jakarta

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c140 c225 c260
Hoogwaardige spouwmuurisolatie versnelt transities

Hoogwaardige spouwmuurisolatie versnelt transities

Kan hoogwaardige spouwmuurisolatie een bijdrage leveren aan de circulaire transitie en de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad versnel invullen? “Ga ...

Lees verder

c21 c41 c185 c225 c260
Op weg naar een circulaire economie met Endless Materials

Op weg naar een circulaire economie met Endless ...

Materialen die voor altijd in de keten blijven en je eindeloos hergebruikt in gebouwen: Endless Materials. Is dat een droom of is dit al werkelijkheid? Op weg naar ...

Lees verder

c21 c40 c225 c260
Handboek helpt corporaties met biobased bouwen

Handboek helpt corporaties met biobased bouwen

Karo van Dongen overhandigde namens de Brabantse Houtbouw Lente-corporaties het nieuwe handboek ‘Woningbouw in hout’ aan Martin van Rijn, voorzitter ...

Lees verder

c21 c26 c41 c260 c265
Nieuwe duurzame onderkomen West Betuwe met houten bouwdelen

Nieuwe duurzame onderkomen West Betuwe met houten ...

Het nieuwe onderkomen van fusiegemeente West Betuwe zet in op biobased materialen en transformatie. Het ontwerp van de architectuur en het interieur komt van cepezed ...

Lees verder

c21 c40 c54 c260
30

30

In de numerologie staat het getal 30 symbool voor creativiteit en optimisme. Wellicht niet geheel toevallig dat demissionair minister De Jonge de ambitie uitte ...

Lees verder

c21 c26 c185 c260 c265
Houten bedrijfsgebouw met maximale inzet op Reduce

Houten bedrijfsgebouw met maximale inzet op ...

De ontwikkeling en realisatie van het nieuwe houten bedrijfsgebouw van BluePrint Automation (BPA) wordt uitgevoerd door Aan de Stegge Twello. Er worden natuurlijke ...

Lees verder

c21 c41 c185 c225 c260
Webinar belicht veranderingen MIA/Vamil 2024

Webinar belicht veranderingen MIA/Vamil 2024

Met wel 243 bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen en € 217 miljoen beschikbaar voor 2024, biedt de MIA/Vamil-regeling interessante investeringskansen. Een ...

Lees verder

c21 c26 c40 c185 c260
Hoge lat voor Westraven met biobased materialen

Hoge lat voor Westraven met biobased materialen

Kantoorgebouw Westraven, tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en de snelweg A12 bij Utrecht, kreeg bijna twintig jaar geleden een renovatie en uitbreiding. Om de tand ...

Lees verder

c21 c26 c40 c260
CLT-woningen met flexibele installaties

CLT-woningen met flexibele installaties

Zeist Kerckebosch krijgt veertien flexibele, biobased en circulaire Cross Laminated Timber-woningen (CLT), die passen bij de unieke woonwensen van bewoners. Het ...

Lees verder

c21 c225 c260 c277
Magazine belicht kansen biobased renoveren voor woningcorporaties

Magazine belicht kansen biobased renoveren voor ...

Het magazine Biobased en natuurinclusief renoveren van corporatiebezit belicht drie verschillende verduurzamingscasussen. Drie ontwerpteams deden onderzoek, elk ...

Lees verder

c21 c26 c40 c243 c260
120 duurzame kant-en-klaar woningen voor Texel

120 duurzame kant-en-klaar woningen voor Texel

Er komen 120 nieuwe en duurzame woningen aan de Marsweg Zuid op Texel. Daarvoor ondertekenden Stichting Woontij, Rabo SmartBuilds en gemeente Texel een overeenkomst. ...

Lees verder

c21 c40 c185 c190 c225 c260
Hollands Hout in houtskeletbouwwoningen

Hollands Hout in houtskeletbouwwoningen

Dankzij een samenwerking tussen Staatsbosbeheer en Heijmans wordt OSB-plaatmateriaal gemaakt van hout uit Nederlandse bossen, in houtskeletbouwwoningen verwerkt. ...

Lees verder

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up