Rijksvastgoedbedrijf: strengere eisen circulariteit en MPG

timer3 min
Rijksvastgoedbedrijf: strengere eisen circulariteit en MPG

Wie vanaf 2023 wil bouwen voor het Rijksvastgoedbedrijf moet voldoen aan strengere circulariteitseisen. Dit geldt bij aanbestedingen van alle nieuwbouw-, onderhouds- en renovatieprojecten. “Aanbiedingen voor nieuwbouw, renovatie, sloop of beheeropdrachten, waarvan circulariteit geen deel uitmaakt, komen er vanaf 2023 niet meer in.”

Vanaf 2023 hanteert het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) bij de aanbesteding van nieuwbouwprojecten een strengere MilieuPrestatie Gebouw (MPG) dan de wettelijke minimumnorm. Het Bouwbesluit, dat bepalend is voor alle regelgeving in de sector, gaat uit van een MPG van 0,9. Met de aanscherping van de MPG-norm, een graadmeter voor de totale milieubelasting van een gebouw, wil het RVB de bouwsector stimuleren om verder te verduurzamen.

Sander de Iongh, expert duurzaam aanbesteden van het RVB, licht de maatregel toe: “In de praktijk blijkt dat de norm uit het Bouwbesluit van 0,9 relatief makkelijk wordt gehaald. In onze aanbestedingen gaan we de lat daarom geleidelijk hoger leggen, zodat marktpartijen geprikkeld worden om steeds duurzamer te bouwen.”

Losmaakbaarheid

Naast de steeds strenger wordende MPG-norm wordt ook losmaakbaarheid van het gebouwontwerp een belangrijk beoordelingspunt bij aanbestedingen. Dit betekent dat een gebouw relatief makkelijk weer uit elkaar gehaald kan worden. Dat maakt het mogelijk om gebouwdelen, zoals gevels, vloeren, daken of draagbalken, in hun geheel opnieuw te gebruiken.

De Iongh vervolgt: “In het gebouwontwerp moeten ‘natte verbindingen’, zoals vloeren en wanden die op de bouwplaats aan elkaar worden gestort of gelijmd, zoveel mogelijk plaatsmaken voor ‘droge verbindingen’, die bijvoorbeeld zijn vastgeschroefd en daarom makkelijk weer zijn los te maken.”

Binnen één generatie

Bij de aanbesteding van grootschalige renovaties worden opdrachtnemers vanaf 2023 beloond voor het gebruik van zo min mogelijk nieuwe materialen. Wordt er toch iets nieuws gebruikt, dan moet dat materiaal zoveel mogelijk herbruikbaar of biobased zijn. Dat betekent dat grondstoffen, net als bijvoorbeeld een boom, binnen één generatie vervangen kunnen worden. Daarnaast worden partijen beloond voor het hergebruiken van de materialen die uit het te renoveren pand komen.

Bij sloopprojecten wordt voor de aanbesteding per project in kaart gebracht wat de kansen zijn voor hergebruik van verschillende materialen en gebouwdelen. Bouwbedrijven geven vervolgens op basis van het onderzoek aan wat en op welke manier zij van het slooppand willen hergebruiken.

Aannemers krijgen bij de aanbesteding van sloopprojecten minder punten voor downcycling, als bijvoorbeeld betonnen vloeren worden vermalen tot gruis. Voorstellen voor upcycling, zoals het 1-op-1 hergebruik van beton-, steen- of staalelementen, leveren wel extra punten op.

Inbouwpakketten

Bij projecten voor het RVB worden veel materialen gebruikt voor de inrichting van de gebouwen. De Iongh: “Het RVB is voornamelijk een beheerder van gebouwen. En die gebouwen moeten met enige regelmaat opnieuw worden ingericht, bijvoorbeeld bij een wisseling van de gebruiker. Zo’n kantoorinrichting, in ons jargon een ‘inbouwpakket’, bestaat bijvoorbeeld uit tussenwanden, vloerbedekking en systeemplafonds.” 

Ook voor inbouwpakketten, zo benadrukt De Iongh, worden vanaf 2023 aanvullende circulariteitseisen gesteld. Denk hierbij aan de inzet van een bepaald aandeel biobased en hergebruikte materialen. De Iongh tot slot: “Aanbiedingen voor nieuwbouw, renovatie, sloop of beheeropdrachten, waarvan circulariteit geen deel uitmaakt, komen er vanaf 2023 niet meer in.”

Op dit moment is het Rijksvastgoedbedrijf volop aan het experimenteren én leren bij de renovatie van een kantoorgebouw op het voormalige Vliegkamp Valkenburg. Lees nu alle ins & outs daarover in dit artikel uit het gratis digitale magazine Circulariteit.
Hetzelfde onderwerp wordt bovendien verder uitgediept in een presentatie tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres op donderdag 3 november.

Bron: Rijksvastgoedbedrijf
Foto boven: De renovatie van het voormalige belastingkantoor in Haarlem (Kick Smeets).

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c140 c225 c260
Hoogwaardige spouwmuurisolatie versnelt transities

Hoogwaardige spouwmuurisolatie versnelt transities

Kan hoogwaardige spouwmuurisolatie een bijdrage leveren aan de circulaire transitie en de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad versnel invullen? “Ga ...

Lees verder

c21 c41 c225 c260
De voordelen van vernieuwbare materialen  

De voordelen van vernieuwbare materialen  

Ontwerpteams nemen zich voor, aan de start van een project, voor om met vernieuwbare materialen te werken. Helaas blijken de materialen niet veel voordeliger uit ...

Lees verder

c21 c41 c185 c225 c260
Op weg naar een circulaire economie met Endless Materials

Op weg naar een circulaire economie met Endless ...

Materialen die voor altijd in de keten blijven en je eindeloos hergebruikt in gebouwen: Endless Materials. Is dat een droom of is dit al werkelijkheid? Op weg naar ...

Lees verder

c21 c40 c225 c260
Handboek helpt corporaties met biobased bouwen

Handboek helpt corporaties met biobased bouwen

Karo van Dongen overhandigde namens de Brabantse Houtbouw Lente-corporaties het nieuwe handboek ‘Woningbouw in hout’ aan Martin van Rijn, voorzitter ...

Lees verder

c21 c26 c41 c260 c265
Nieuwe duurzame onderkomen West Betuwe met houten bouwdelen

Nieuwe duurzame onderkomen West Betuwe met houten ...

Het nieuwe onderkomen van fusiegemeente West Betuwe zet in op biobased materialen en transformatie. Het ontwerp van de architectuur en het interieur komt van cepezed ...

Lees verder

c21 c40 c54 c260
30

30

In de numerologie staat het getal 30 symbool voor creativiteit en optimisme. Wellicht niet geheel toevallig dat demissionair minister De Jonge de ambitie uitte ...

Lees verder

c21 c26 c185 c260 c265
Houten bedrijfsgebouw met maximale inzet op Reduce

Houten bedrijfsgebouw met maximale inzet op ...

De ontwikkeling en realisatie van het nieuwe houten bedrijfsgebouw van BluePrint Automation (BPA) wordt uitgevoerd door Aan de Stegge Twello. Er worden natuurlijke ...

Lees verder

c21 c41 c185 c225 c260
Webinar belicht veranderingen MIA/Vamil 2024

Webinar belicht veranderingen MIA/Vamil 2024

Met wel 243 bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen en € 217 miljoen beschikbaar voor 2024, biedt de MIA/Vamil-regeling interessante investeringskansen. Een ...

Lees verder

c21 c26 c40 c185 c260
Hoge lat voor Westraven met biobased materialen

Hoge lat voor Westraven met biobased materialen

Kantoorgebouw Westraven, tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en de snelweg A12 bij Utrecht, kreeg bijna twintig jaar geleden een renovatie en uitbreiding. Om de tand ...

Lees verder

c21 c26 c40 c260
CLT-woningen met flexibele installaties

CLT-woningen met flexibele installaties

Zeist Kerckebosch krijgt veertien flexibele, biobased en circulaire Cross Laminated Timber-woningen (CLT), die passen bij de unieke woonwensen van bewoners. Het ...

Lees verder

c21 c225 c260 c277
Magazine belicht kansen biobased renoveren voor woningcorporaties

Magazine belicht kansen biobased renoveren voor ...

Het magazine Biobased en natuurinclusief renoveren van corporatiebezit belicht drie verschillende verduurzamingscasussen. Drie ontwerpteams deden onderzoek, elk ...

Lees verder

c21 c26 c40 c243 c260
120 duurzame kant-en-klaar woningen voor Texel

120 duurzame kant-en-klaar woningen voor Texel

Er komen 120 nieuwe en duurzame woningen aan de Marsweg Zuid op Texel. Daarvoor ondertekenden Stichting Woontij, Rabo SmartBuilds en gemeente Texel een overeenkomst. ...

Lees verder

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up