Themadossier: Wijktransitie

Iedere gemeente heeft een warmtetransitievisie uitgewerkt, waar gedetailleerde wijkuitvoeringsplannen uitkomen. Hoe gaan wijken van het gas af en welke route kiezen we per buurt? Wordt het all-electric, een warmtenet of een innovatie als Thermische Energie uit Oppervlaktewater?

Het themadossier Wijktransitie is een open source kennisdatabank voor u! Hier treft u thema gerelateerd nieuws, onderzoeken, whitepapers, projecten en blogs. Heeft u aanvullingen voor dit themadossier? Informeer de redactie via redactie@duurzaamgebouwd.nl.

De Experts en Partners zijn u graag van dienst met relevante kennis en ontmoeten u graag!

Wilt u zich profileren op dit thema? Word dan lid van ons integrale netwerk!

Meer informatie

Kennisbank 27

c21 c225 c243 c291
De grenzen van de wijkaanpak

De grenzen van de wijkaanpak

Niet alle gemeenten hebben de deadline gehaald, maar in bijna heel Nederland is inmiddels de Transitievisiewarmte gepubliceerd. Of de gemeenteraad moet zich er ...

Lees verder

c21 c225 c275 c291
Warmtetransitie: de ingrediënten voor een succesvolle uitvoering

Warmtetransitie: de ingrediënten voor een ...

Vrijwel alle gemeenten hebben inmiddels een Transitievisie Warmte (TVW) opgesteld. Daarin staat de manier waarop de diverse gebieden en wijken de komende jaren ...

Lees verder

c21 c225 c291
Marktrijpe innovaties voor buurtwarmtenetten

Marktrijpe innovaties voor buurtwarmtenetten

Op dit moment wordt in veel gemeenten gewerkt aan uitvoeringsplannen voor het aardgasvrij maken van wijken en buurten. In ...

Lees verder

c21 c225 c291
Publiek-private samenwerking binnen warmtetransitie

Publiek-private samenwerking binnen warmtetransitie

Nu veel gemeenten de Transitievisies Warmte hebben opgesteld en werken aan Uitvoeringsplannen om wijken van het aardgas af te halen, wordt op veel niveaus gekeken ...

Lees verder

c21 c243 c286 c291
Duurzaam Gebouwd Podcast: Wijktransities

Duurzaam Gebouwd Podcast: Wijktransities

De nieuwe aflevering van de Duurzaam Gebouwd Podcast staat voor je klaar. Dit keer praten we over de wijktransities. We willen versneld de energietransitie doorvoeren, ...

Lees verder

c21 c135 c225 c243 c291
Uitvoering Transitievisie Warmte versnellen

Uitvoering Transitievisie Warmte versnellen

De energietransitie in Nederland is in volle gang en vrijwel alle gemeenten hebben daarvoor een Transitievisie Warmte opgesteld. Om de klimaatdoelstellingen te ...

Lees verder

c21 c225 c243 c265 c291
WOW: warm welkom warmtenet Wageningen

WOW: warm welkom warmtenet Wageningen

Ruim tweehonderd huishoudens in Wageningen hebben positief gereageerd op deelname aan een coöperatie die een warmtenet gaat realiseren. Waar 75% van de 463 ...

Lees verder

c21 c125 c225 c243 c291
Energieopslag in watervoerende grondlagen

Energieopslag in watervoerende grondlagen

In Den Haag is onderzocht hoe vijf woonwijken kunnen worden verwarmd door op twee verschillende manieren gebruik te maken van de bodem. TNO ontwikkelde hiervoor ...

Lees verder

c21 c225 c265 c280 c291
Duizend huur- en koopwoningen in anderhalf jaar naar label A

Duizend huur- en koopwoningen in anderhalf jaar ...

Met een begroting van 42 miljoen euro wordt binnenkort gestart met de verduurzaming van bijna duizend woningen in Amsterdam Zuidoost. Met onder meer driedubbel ...

Lees verder

c21 c125 c135 c225 c243 c291
Grootste duurzame warmtesysteem van Nederland

Grootste duurzame warmtesysteem van Nederland

De gemeente Amsterdam en Eneco sloten afgelopen week een overeenkomst voor de aanleg van een enorm warmte- én koudenet. Het systeem op het Amsterdamse Strandeiland ...

Lees verder

c21 c225 c243 c265 c291
Gasmonteurs opgeleid voor werken met waterstof

Gasmonteurs opgeleid voor werken met waterstof

Binnenkort gaat in het Gelderse Lochem een pilot met waterstof van start. Het is voor het eerst dat in bestaande, bewoonde woningen waterstof via het aardgasnet ...

Lees verder

c21 c135 c225 c243 c291 c294
‘Het enthousiasme van deze mensen raakt mij’

‘Het enthousiasme van deze mensen raakt mij’

René Jansen, procesmanager bij adviesbureau DWA, maakt sinds drie jaar onderdeel uit van het programma Koplopers ...

Lees verder

c21 c225 c280 c291
Ruim 6000 woningen erbij in Twente

Ruim 6000 woningen erbij in Twente

Zestien woningcorporaties verenigd in WoON Twente werken samen met het Rijk aan een programma om tot 2028 in deze regio 6000 nieuwe huizen te gaan bouwen. Naast ...

Lees verder

c21 c225 c243 c291
Prijs warmte loskoppelen van gastarief

Prijs warmte loskoppelen van gastarief

De warmtetransitie stagneert door onzekerheid rondom prijsontwikkelingen, vertraging van de nieuwe Warmtewet en een gebrek aan daadkracht bij de overheid. Dat concluderen ...

Lees verder

keyboard_arrow_up